ค้อนบด

img-article img-article

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล | ความยืดหยุ่นของแนวปะการัง

สารก่อกวนต่อมไร้ท่อ—สารประกอบที่ส่งผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ—เป็นประเภทที่เกี่ยวข้องกับ cec โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงฮอร์โมน ...

img-article img-article

วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว. วิกฤตสภาพภูมิอากาศทำให้เราเห็นและสัมผัสความจริงใหม่ที่กระทบกับเราโดยตรงมากขึ้น เช่น ในปี พ.ศ. ...

img-article img-article

ภูเขาไฟปะทุส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ แล้วเอาตัวรอดอย่างไร?

เอาตัวรอดจากสึนามิ. หากเป็นกรณีของการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ริมทะเล และได้รับแจ้งเตือนกระระเบิดของภูเขาไฟในบริเวณประเทศ ...

img-article img-article

แผ่นเปลือกโลก รอยเลื่อนเปลือกโลก การศึกษาทางธรณีภาค

รอยเลื่อนนี้อยู่ทางด้านตะวันออกของแอ่งแพร่ และวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือโดยเริ่มต้นจากด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ ...

img-article img-article

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | สหประชาชาติใน ประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลต่อสุขภาพ การเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยและการทำงาน คนบางกลุ่มมีแนวโน้มที่ ...

img-article img-article

ปัจจัยภายนอก คืออะไร? การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทำอย่างไร…

สำหรับเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ได้รับความนิยม ได้แก่ PESTEL Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 6 ด้านที่ส่งผล ...

img-article img-article

ฝุ่น PM 2.5 …

รอทยังติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว 8 - 10 ปี ให้หลังอีกด้วย โดยเขา ...

img-article img-article

ป่าไม้และระบบนิเวศ

ป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพในธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบ ...

img-article img-article

ผลกระทบไฟป่า | Green Pulse

โดยในการชี้แจงถึงสภาพปัญหาในมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าปี 2563 พบว่า ปัจจุบัน ระดับของการเกิดไฟป่าในประเทศไทย กลายเป็นปัจจัย ...

img-article img-article

การทำลายที่อยู่อาศัย เนื้อหาและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

การทำลายที่อยู่อาศัย (เรียกอีกอย่างว่าการสูญเสียที่อยู่อาศัยและการลดที่อยู่อาศัย ) เป็นกระบวนการที่ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติไม่สามารถ ...

img-article img-article

วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจาก "พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2562"

พ.ร.บ.โรงงาน ปี 2562 ซึ่งถูกแก้ไขใหม่ในยุคคสช. และเห็นชอบโดยสภาแต่งตั้งอย่างสนช. กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 หรืออีกประมาณ 2 เดือน ...

img-article img-article

รายงานประเมินผลกระทบ

ไฮไลต์. ประเทศไทยกำลังเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก แน่นอนว่ากลุ่มประชากร ...

img-article img-article

สิ่งแวดล้อม …

ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ถูกกล่าวถึงและสร้างความกังวลให้กับผู้คนทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ...