ค้อนบด

img-article img-article

ประเทศคาซัคสถาน

ภูมิลักษณ์ในภาคเหนือของคาซัคสถาน. ด้วยพื้นที่ 2.7 ล้านตารางกิโลเมตร (1.56 ล้านตารางไมล์) คาซัคสถานจึงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด ...

img-article img-article

การกำเนิดแห่งรัฐที่ปรากฎในในอัคคัญญสูตร

การกำเนิดแห่งรัฐที่ปรากฎในในอัคคัญญสูตร[๑] อัคคัญญสูตรกล่าวถึง กำเนิดมนุษย์ สังคม ความคิดทางการเมืองและสถาบันทางการเมือง โดยแสดงลำดับ ...

img-article img-article

สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหา คนไร้รัฐไร้สัญชาติใน…

2.ที่มาของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางน้ำเป็นระยะทางหลายพัน ...

img-article img-article

บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ – UNHCR Thailand

บริจาคสนับสนุนการทำงาน. ปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 มีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลไทยราว 553,969 คน UNHCR ...

img-article img-article

รัฐบาล สปป.

บริษัท Lane Xang Minerals Limited (LXML) จากประเทศจีน ผู้ลงทุนขุดแร่ทองคำและทองแดงที่เหมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต …

img-article img-article

รัฐบาล สปป. ลาวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิตเหมืองแร่และพลังงาน

บริษัท Lane Xang Minerals Limited (LXML) จากประเทศจีน ผู้ลงทุนขุดแร่ทองคำและทองแดงที่เหมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต ได้ส่งมอบรายได้ให้แก่รัฐบาล สปป.

img-article img-article

เผยรายงาน 'เหมืองแรร์เอิร์ธ' รัฐกะฉิ่น ป้อนทุนจีน …

โกลบอลวิตเนส เปิดเผยรายงานที่ระบุว่า การรับเหมาช่วงจากบริษัทจีนเพื่อขุดเจาะทำเหมืองแร่ในรัฐกะฉิ่นในพม่า นำมาซึ่งปัญหาการละเมิดสิทธิ ...

img-article img-article

เหมืองแร่ ไทย …

ปฐมบทเหมืองแร่ไทย. ประเทศไทยในอดีตพบแร่ธาตุที่มีความสำคัญทางการค้าอย่างดีบุก ทองคำ และพลวง …

img-article img-article

รัฐวิสาหกิจ

5) เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ การจัดทำบริการสาธารณะถือเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล โดยเฉพาะกิจการด้าน ...

img-article img-article

23 ปี เหมืองทองอัครา มหากาพย์ 3 ฝ่าย รัฐ-เอกชน-ชาวบ้าน

15 มี.ค. 2566 เหมืองทองคำชาตรีที่ดำเนินกิจการโดยบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กลับมาเปิดดำเนินการเหมืองทองอีกครั้ง หลังรัฐบาลไทยปิด ...

img-article img-article

พื้นที่สาธารณะในรัฐไทย ของหลวงหรือของเราทุกคน

Reading Time: 3 minutes ทำไมเราคุ้นเคยกับคำว่า "ของหลวง" มากกว่า "พื้นที่สาธารณะ" ยิ่งไม่ต้องพูดถึงคำว่า การออกแบบเพื่อทุกคน (Inclusive Design) หรืออารยสถาปัตย์ (Universal ...

img-article img-article

โครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินเมืองก๊ก รัฐฉาน …

สถานะ ดำเนินการ. บริษัทอิตาเลี่ยน-ไทย ได้ทำสัญญากับรัฐบาลทหารพม่าเปิดเหมืองถ่านหิน ในปี 2551 และสร้างโรงไฟฟ้าที่รัฐฉานตะวันออกเพื่อส่งออก ...

img-article img-article

การประชุมวิชาการเพื่อสร้างการเป็นรัฐบาลเปิดในประเทศไทย …

การประชุมวิชาการเพื่อสร้างการเป็นรัฐบาลเปิดในประเทศไทย (Open Government in Thailand: Transforming towards Excellence) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ มูลนิธิ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) และองค์การ ...

img-article img-article

ที่ดินของรัฐ..."ที่ราชพัสดุ" คืออะไร?

ฮิต: 17438 "ที่ราชพัสดุ" ซึ่งเป็นที่ดินประเภทที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคย หรือมีความสงสัยว่าที่ดินประเภทนี้คืออะไร และใครบ้างที่จะได้ครอบครองหรือ ...

img-article img-article

การทำเหมืองแร่

การทำเหมืองแร่ คือการสกัดเอาแร่ที่มีค่า หรือ วัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัวแหล่งแร่หรือสายแร่ ...

img-article img-article

รัฐบาลไทย-หน้าแรก

นายกฯ ชมกิจกรรมการแสดงมวยไทยและการไหว้ครูของเยาวชนมวยไทย และนักมวยต่างประเทศ 20/01/2567. นายกฯ เดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนสู่ ...

img-article img-article

บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล 10 ข้อ พร้อม อธิบาย

เริ่มต้นจากเอกสารนำ คือ แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอธิบายหน้าที่สำคัญพื้นฐานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน ...

img-article img-article

เรื่องเล่าจากเหมืองแร่ บาดแผลที่รอการเปลี่ยนแปลง

การทำเหมืองแร่ในประเทศไทย เป็นประเด็นที่ยังคงถูกตั้งคำถาม ทั้งความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่ต้องสูญเสียไป สุขภาพของประชาชนที่เกินเยียวยา ...

img-article img-article

พระราชบัญญัติ …

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการ ...