ค้อนบด

img-article img-article

โซเดียมคลอไรด์ (NACL): โครงสร้างคุณสมบัติการใช้งาน

โซเดียมคลอไรด์หรือที่เรียกว่าเกลือทั่วไปหรือเกลือแกงเป็นเกลืออนินทรีย์แบบไบนารีของโซเดียมโลหะอัลคาไลและคลอรีนฮาโลเจน เป็นส่วนประกอบ ...

img-article img-article

โซเดียมไฮโปคลอไรท์

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ - คุณภาพสูงสุดในราคาที่น่าดึงดูด มีสารคลอรีนในปริมาณสูง ตรวจสอบข้อเสนอของเรา พี.ซี.กรุ๊ป ขอเรียนเชิญ

img-article img-article

โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ Sodium hypochlorite – …

เป็นผลึกแข็ง มักอยู่ในรูปสารละลายใส มีสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นคลอรีน. การใช้ที่ผิดกฎหมาย. เป็นตัว oxidizing ในการผลิตโคเคน. การ ...

img-article img-article

ICSC 0482

ICSC: 0482 (เมษายน 2017) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารละลาย, แอคทีฟคลอรีน <10%) โซเดียมออกซีคลอไรด์. โซเดียมคลอไรด์ออกไซด์. เลขประจำตัวสารเคมี (CAS ...

img-article img-article

การกำหนดปริมาณคลอไรด์ด้วยการไทเทรต | การใช้งาน

เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก mettler toledo ในการตรวจวัดคลอไรด์ (เกลือ) ผ่านการไทเทรตในห้องปฏิบัติการสำหรับอาหารในอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด ...

img-article img-article

กระบวนการละลาย | TruePlookpanya

กระบวนการละลาย แบ่งเป็น 3 ขั้น ดังนี้. 1. โมเลกุลของตัวทำละลายแยกออกจากกัน ต้องใช้พลังงานทำลายแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล (∆ h 1) 2.

img-article img-article

Potassium Chloride (โพแทสเซียมคลอไรด์)

Potassium Chloride (โพแทสเซียมคลอไรด์) เป็นยาที่แพทย์มักแนะนำให้ผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช้เพื่อชดเชย ...

img-article img-article

โซเดียมไฮโปคลอไรด์ แปลว่า

โซเดียมไฮโปคลอไรเป็นของเหลวที่เป็นสีเหลืองไม่มีสีหรือสีเหลืองมีกลิ่นของสารฟอกขาวในครัวเรือนผสมกับน้ำสารเคมี Aminesโซเดียมไฮโปคลอไรต์เป็น ...

img-article img-article

โซเดียมไฮโปคลอไรต์ เคมีและการผลิต

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ที่รู้จักกันทั่วไปในสารละลายเจือจางในฐานะสารฟอกขาว ) เป็นสารประกอบทางเคมีที่มีสูตร NaOCl หรือ NaClO ซึ่งประกอบด้วยโซเดียม ...

img-article img-article

CaCl2O2 แคลเซียมไฮโปคลอไรท์

ชื่อสารเคมี : แคลเซียมไฮโปคลอไรท์. ชื่อภาษาอังกฤษ : Calcium hypochloride. สูตรโครงสร้าง : CaCl 2 O 2. ประโยชน์ : ใช้เป็นสารกำจัดแมลงในทางการเกษตร ...

img-article img-article

แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) | siamchemi

แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ใช้มากในงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหรรมการเกษตร เป็นสารที่ดูดซับความชื้น และ ...

img-article img-article

ผลของการจุ่มสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์

They were stored at 7oC for 6 days. Total microbial, coliforms, E. coli, lactic acid bacteria, yeasts and molds were enumerated every 2 days. The result found that the dipping of fresh-cut papaya in sodium hypochlorite solution at all concentration could reduced total microbial, coliforms, E. coli, lactic acid bacteria, yeasts and molds.

img-article img-article

Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์)

Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์) เป็นยาช่วยปรับสภาพเลือดที่มีความเป็นด่างมากเกินไปให้กลับสู่สภาวะสมดุล โดยเพิ่มความเป็นกรดหรือทำให้เป็นกรด ...

img-article img-article

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ Sodium hypochlorite

โซเดียมไฮโปคลอไรท์(Sodium hypochlorite)เป็นสารประกอบประเภทเกลือ มีสูตรเคมี คือ "NaClO" ถูกผลิตเพื่อใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1789 (พ.ศ.2332) โดย ...

img-article img-article

ชื่อสารเคมี SODIUM HYPOCHLORITE …

ชื่อสารเคมี 2,3-XYLIDINE. ชื่อสารเคมี SODIUM HYPOCHLORITE (SOLUTION, ACTIVE CHLORINE <10%) ชื่อสารเคมี SODIUM HYPOCHLORITE (SOLUTION, ACTIVE CHLORINE <10%) โซเดียม ไฮโปคลอไรท (สารละลายที่มีคลอรีน <10% ...

img-article img-article

โพแทสเซียมคลอไรด์

โพแทสเซียมคลอไรด์ (Potassium chloride หรือ KCl) ประกอบด้วย โพแทสเซียม. เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง ด่างคลี และ กรดเกลือ ใช้เป็นแหล่งของ ...

img-article img-article

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ Sodium hypochlorite

โซเดียมไฮโปคลอไรท์(Sodium hypochlorite)เป็นสารประกอบประเภทเกลือ มีสูตรเคมี คือ "NaClO" ถูกผลิตเพื่อใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1789 (พ.ศ.2332)

img-article img-article

บทปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง …

เรื่อง การหาปริมาณไฮโปคลอไรด์ในน ้ายาซักผ้าขาว ... การหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน Na2 S2 O2 2. การวิเคราะห์หาสารตัวอย่าง

img-article img-article

สารละลาย

เมื่อละลายโพแทสเซ ียมคลอไรด ์(KCl) 0.892 กรัม ในนในนาํ้า 54.6 กรกรมัม สารละลายทสารละลายทไดจะมความเขมขนี่ได้จะมีความเข ้มข้น

img-article img-article

อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์

การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีน อาจได้จากโซเดียมคลอไรด์ โดยอาศัยหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์. หลังจากการทดลองแยก ...

img-article img-article

สูตรแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl) …

แอมโมเนียมคลอไรด์, หรือที่เรียกว่าเกลือแอมโมเนียเป็นเกลืออนินทรีย์ที่พบในปัสสาวะซึ่งมีสูตรคือ NH 4 Cl. พบในการก่อตัวของแร่วิทยาและในรูปแบบ ...

img-article img-article

Calcium Hypochlorite – แคลเซียมไฮโปคลอไรท์

หรือเรียก แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, ผงปูนคลอรีน, คลอรีนผง, คลอรีนเกล็ด. คลอรีน (Chlorine) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ...

img-article img-article

คลอรีนน้ำ 10% โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 20 กก.

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite, NaOCl) หรือคลอรีนน้ำ 10% เป็นประเภทของคลอรีนที่นิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส จุลินทรีย์ในน้ำ ยาฆ่าแมลง และ ...

img-article img-article

นิกเกิล(II) คลอไรด์

นิกเกิล(II) คลอไรด์ (อังกฤษ: Nickel(II) chloride) เป็นสารประกอบเคมีที่มีสูตร NiCl 2 ปราศจากเกลือสีเหลือง แต่ในความชุ่มชื้นคุ้นเคยมากกว่า NiCl 2 ·6H 2 O ...

img-article img-article

เซอร์โคเนียม(IV) คลอไรด์

กระบวนการมาตราส่วนในห้องปฏิบัติการที่ใช้คาร์บอนเตตระคลอไรด์ ในแทนที่คาร์บอน และคลอรีน: ZrO 2 + 2 CCl 4 → ZrCl 4 + 2 COCl 2 อ้างอิง

img-article img-article

เมอร์คิวรี(I) คลอไรด์

เมอร์คิวรี(I) คลอไรด์ (Mercury(I) chloride) เป็นสารประกอบเคมีมีสูตรเป็น Hg 2 Cl 2 ชื่อสามัญเรียก calomel (พบได้น้อยในธรรมชาติ) หรือ mercurous chloride ซึ่งควบแน่นเป็นของแข็งสีขาว ...