ค้อนบด

img-article img-article

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนออกไซด์ของทองแดงและสังกะสีด้วยบาซิลลัส …

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนออกไซด์ของทองแดงและสังกะสีด้วยบาซิลลัส ... แหล่งไนโตรเจนที่เหมาะสมที่สุดตามลำดับ สำหรับการ ...

img-article img-article

Burapha University Research Information: …

วัสดุไฮบริดของซิงค์ออกไซด์กับโครงสร้างระดับนาโนคาร์บอนสําหรับ การตรวจวัด no2 และ co ที่อุณหภูมิห้อง: ชื่อเรื่องอื่นๆ:

img-article img-article

วัสดุนาโนเบื้องต้น Introduction to Nanomaterials …

วัสดุนาโนเบื้องต้น Introduction to Nanomaterials นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ - 5 - อนุภาคนาโนมักเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิค่อนข้างสูง ดังนั้นการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในระหว่าง ...

img-article img-article

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะสังกะสีด้วยการรีดักชันแบบต่อเนื่อง …

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะสังกะสีด้วยการรีดักชันแบบต่อเนื่อง ... ลดปริมาณสารเคมี เวลา และพลังงาน การสังเคราะห์ ZnNPs โดย Zn2+

img-article img-article

นาโนเทคโนโลยี :: นาโนเทคโนโลยีจากระบบธรรมชาติสู่การสังเคราะห์

วัสดุผสมระดับนาโน (nanocomposite) เป็นโครงสร้างระดับนาโนที่เป็นวัสดุผสมสังเคราะห์ที่มีเนื้อวัสดุหลายอย่างผสมกัน (multiphase material) โดยที่มีเนื้อวัสดุหนึ่ง ...

img-article img-article

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะสังกะสีด้วยการรีดักชันแบบต่อเนื่องในภาชนะ

สังกะสีเป็นโลหะที่นิยมนำมาใช้เคลือบผิวเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน เนื่องด้วยมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นโลหะกันกร่อน (sacial anode) อีกทั้ง ...

img-article img-article

ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน : …

ที่มีพลังงานต่ำที่สุด โครงสร้างที่พื้นผิวของอนุภาคนาโนชนิดนี้ ประกอบด้วยระนาบ (111) จำนวน 8 ด้าน และระนาบ (100)

img-article img-article

Sono-สังเคราะห์นาโนไฮดรอกซี

ขั้นตอนของการสังเคราะห์นาโน HAP: วิธีการแก้ปัญหามล 40 0.32M Ca (NO 3) 2 · 4 ः 2 O ถูกจัดทำขึ้นในบีกเกอร์ขนาดเล็ก ค่า pH แก้ปัญหาที่ถูกปรับแล้วจะมีประมาณ 9.0 2.5ml NH 4 OH ...

img-article img-article

รายงานการวิจัย …

การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดบัวบก ... วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิต ลักษณะของอนุภาคนาโนซิลเวอร์จากสารสกัด ...

img-article img-article

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

สำหรับที่มาของอนุภาคนาโนนั้นมาได้จาก 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ จากธรรมชาติ จากกิจกรรมของมนุษย์โดยมิได้ตั้งใจให้เกิดอนุภาคนาโน และ ...

img-article img-article

เทคโนโลยีสารเคลือบนาโน …

ทีมนักวิจัยจากนาโนเทค สวทช. จึงศึกษาการใช้วัสดุนาโนเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของอนุภาคกราฟีน โดยเลือกใช้สารนาโนซิลิกาที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่ม ...

img-article img-article

วัสดุนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ การสังเคราะห์ โครงสร้าง …

Nano-sized titanium dioxide (TiO2) materials have attracted attentions due to their potential applications in solar cells, lithium ion batteries, photocatalyst, and fuel cells. TiO2 can be formed in various structures such as nanoparticles, nanotubes, nanofibers, nanosheets, nanoribbons and nanowires. The size and structure of these materials ...

img-article img-article

นาโนเทคโนโลยี :: เทคโนโลยีการสร้างระดับนาโน

แนวทางหลักของการสังเคราะห์หรือการสร้างโครงสร้างนาโน ก็คือ การสังเคราะห์โครงสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างที่มีเกรนหรืออนุภาคที่มีขนาดอยู่ ...

img-article img-article

รายงานการวิจัย …

การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดบัวบก. และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียวิบริโอก่อโรคในกุ้ง. Synthesis of silver nanoparticle using Centella asiatica

img-article img-article

'อนุภาคนาโน' (Nanoparticles) คืออะไร? อันตรายหรือไม่?

แม้แต่สารที่ได้ชื่อว่าเป็นมิตรต่อปะการังอย่าง Zinc Oxide และ Titanium Dioxide หากมีขนาดนาโนก็ยังอันตรายอยู่ดี เพราะอนุภาคเล็กจนซึมเข้าไปทำให้ปะการังฟอก ...

img-article img-article

น้ํามันหล่อลื่นที่มีฟังก์ชันการทํางานที่ได้รับการปรับปรุงอนุภาคนาโน

วิดีโอแสดงการผสมอัลตราโซนิกและการกระจายตัวของกราไฟท์ใน 250mL ของอีพอกซีเรซิน (Toolcraft L) โดยใช้ homogenizer ล้ําเสียง (UP400St, Hielscher Ultrasonics) Hielscher Ultrasonics ทําให้อุปกรณ์ใน ...

img-article img-article

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะสังกะสีด้วยการรีดักชันแบบต่อเนื่อง …

วัสดุนาโนเบื้องต้น Introduction to Nanomaterials นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ - 5 - อนุภาคนาโนมักเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิค่อนข้างสูง ดังนั้นการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในระหว่าง ...

img-article img-article

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะสังกะสีด้วยการรีดักชันแบบต่อเนื่อง …

Zinc (Zn) has been widely used for coating steel surface for the protection from corrosion because of a sacial anode property of Zn. Moreover, Zn is low toxic and inexpensive. Nowadays, Zn have been mixed with coating or paints, which are much convenient for repairing or maintaining works. For mixing Zn in the coating, the Zn particles ...

img-article img-article

การเตรียมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สำหรับการรักษาโรค…

23 Review article Journal of Engineering Technology Access ISSN: 2774 – 0889 Vol. 2 No. 1 ด้านของการต้านมะเร็งและต้านเชื้อแบคทีเรีย มีความสามารถในการกระตุ้นอนุมูลอิสระออกซิเจน (ROS) และ

img-article img-article

การสังเคราะห์วัสดุซิงค์ออกไซด์/คอปเปอร์ออกไซด์ …

96 SDU Res. J. 9 (2): May-Aug 2016 Synthesis of ZnO/CuO Nanocomposites Against Pathogenic Bacteria for Application in Food Packaging อนุภาคซิงค์ออกไซด์เกรดการค้าในอุตสาหกรรม ซิงค์ออกไซด์เกรดนาโน ซิงค์ออกไซด์เกรดไมโครไนส์ และ

img-article img-article

ศักยภาพของสารสกัดเปลือกผลไม้ไทยเพื่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ …

This research was to study the utilization of 6 Thai fruit peel extracts for the synthesis of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) including mangosteen, longan, mango (khiew sawoey), mango (thaway), banana and lychee. The ability of Thai fruit peel extracts on ZnO NPs biosynthesis was detected from the absorbance value at wavelength 365 nm (Abs365).

img-article img-article

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนทองคําที่มีประสิทธิภาพและควบคุ…

ขนาดเล็กและกลุ่มอนุภาคนาโนทองทรงกลมมากขึ้นผลิตโดยการเพิ่มพลัง sonication ตามลักษณะโครงสร้าง Fuentes-García et al. (2021) แสดงในการตรวจสอบของพวก ...

img-article img-article

การรักษาอัลตราโซนิกของอนุภาคนาโนสําหรับยา

อนุภาคนาโนจะต้องแยกย้ายกันอย่างสม่ำเสมอและฟังก์ชันเมื่อใช้ในเภสัชกรรม อ่านทั้งหมดเกี่ยวกับการรักษาอนุภาคนาโนอัลตราโซนิกสำหรับเภสัช ...

img-article img-article

การสังเคราะห์อัลตราโซนิกของโพลิเมอร์ที่ประทับโมเลกุล (MIPs…

การห่อหุ้มของอนุภาคนาโนแม่เหล็กโดย 17β-estradiol-ตราตรึงใจโพลิเมอร์โดยใช้เส้นทางการสังเคราะห์อัลตราโซนิกประสบความสําเร็จในการ ...

img-article img-article

นาโนเทคโนโลยี

เสื้อนาโน ด้วยการฝังอนุภาคนาโนเงิน (silver nanoparticle) ทำให้เกิดปฏิกิริยากับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย หรือการใช้อนุภาคสังกะสี ...

img-article img-article

การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยใช้สารสกัดจากพืชในสกุล

การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยใช้สารสกัดจากพืชในสกุล ... มีขนาดประมาณ 60-115 นาโนเมตร อีกทั้งยังพบว าอนุภาคนาโนที่มีความเข มข ...

img-article img-article

การสังเคราะห์

การสังเคราะห์. มีการแนะนำว่า บทความนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนควรย้ายไปโครงการ วิกิตำรา ( อภิปราย) เนื่องจากการจัดรูปแบบเนื้อหา ...

img-article img-article

วัสดุนาโน (nanomaterials)

วัสดุนาโนหรืออนุภาคนาโนเป็นอนุภาคที่มีขนาดในระดับ ๑ - ๑๐๐ นาโนเมตร ซึ่งโดยประมาณเทียบได้กับขนาดเฉลี่ยของไวรัสหรือมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของ ...

img-article img-article

'อนุภาคนาโนแบบจำเพาะกับเป้าหมาย' สำหรับการ…

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากบทความวิจัย 61 บทความ พบว่า บทความวิจัยที่ศึกษาอนุภาคนาโนในการนำส่งยาเคมีบำบัดแบบใหม่ มีจำนวน 54 บทความ (88.5%) โดยอนุภาค ...