ค้อนบด

img-article img-article

สรุปขั้นตอนการโอนที่ดิน …

ขั้นตอนที่ 1: ผู้ซื้อและผู้ขาย หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของที่ดิน ...

img-article img-article

การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

เครื่องมือที่ใช้สำหรับติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร. งานติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคารได้แก่ การปักเสา พาดสายไฟฟ้า ยึดโยง การ ...

img-article img-article

ขุดหลุมในพื้นดิน แปลว่า

คำแปลในบริบทของ "ขุดหลุมในพื้นดิน" ใน ไทย-อังกฤษ สัตว์รู้สึกสบายใจบ่อยครั้งที่เริ่มขุดหลุมในพื้นดินและสร้างรังที่กระต่ายตัวน้อยผสมพันธุ์ ...

img-article img-article

การขุดใต้ดินคืออะไร?

การค้นพบทางโบราณคดีระบุว่าการขุดได้ดำเนินการครั้งแรกในยุคหินใหม่ (ประมาณ 8000-2000 ปีก่อนคริสตศักราช) ซึ่งเพลาที่สูงถึง 330 ฟุตถูกจมลงในแหล่งแร่ ...

img-article img-article

ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินแ…

ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ฉบับปีพิมพ์ 2563 โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิ ...

img-article img-article

กฎหมายที่ดิน "ที่ดินตาบอด" กับ "ทางจำเป็น" สิทธิทางกฎหมายที่…

แต่ทั้งนี้เจ้าของที่ดินตาบอดจะต้องมีค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ด้วยจากการที่เจ้าของที่ดินตาบอดจำเป็นต้อง ...

img-article img-article

สรุป 5 ขั้นตอนการ ถมดิน

เรื่องควรรู้ก่อนการ ถมดิน. 1. ควรรู้ลักษณะที่ดิน ก่อนจะถมดิน. สำหรับสิ่งแรกที่ผู้รับเหมา หรือเจ้าของที่ดิน จำเป็นต้องรู้ ...

img-article img-article

รู้จัก "ที่ดินตาบอด" กับสิทธิทางกฎหมายที่ควรรู้ ก่อนทำการ…

สำหรับวิธีการขอใช้เส้นทางผ่านที่ดินแปลงอื่นที่ล้อมรอบที่ดินตาบอดเป็นสิทธิตามกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องมีนิติกรรมหรือทำ ...

img-article img-article

ถมที่ดินอย่างไรให้ถูกกฎหมาย …

ดังนั้น การถมที่ดินจึงมีข้อบังคับให้อยู่ภายใต้ พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 โดยมีประเด็นหลักที่ต้องดูอยู่ด้วยกันอยู่ 3 ข้อ ...

img-article img-article

รวมเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ 'ที่ดินตาบอด' การสร้างทางเข้า-ออก การ…

ที่ดินมีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ แต่ต้องข้าม สระ บึง หรือทะเล ตามมาตรา 1349 วรรคสอง การจะขอเปิดทางจำเป็นตามหลักเกณฑ์นี้ได้ ...

img-article img-article

กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พศ 2535

สำหรับที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า 30, 000 ตารางเมตร ต้อง ...

img-article img-article

แหล่งน้ำในที่ดินสปก. ขุดอย่างไร...จึงจะถูกหลักเกณฑ์

จากการที่ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาและกำลัง ...