ค้อนบด

img-article img-article

"พื้นที่สีเขียวและต้นทุนการพัฒนาโครงการ…

พื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความน่าอยู่ของเมืองและมีการกำหนดในกฎหมายให้พัฒนาพื้นที่สีเขียวในโครงการที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม ...

img-article img-article

ติดตามการบริหารต้นทุนอย่างใกล้ชิด ด้วย " รายงานต้นทุน โครงการ …

รายงานต้นทุนโครงการ เป็นรายงานที่แสดงต้นทุนโครงการตามรายการรหัสต้นทุน โดยในรายงานจะแสดงผลเปรียบเทียบกันระหว่างส่วน ...

img-article img-article

โครงการรับซื้อไฟฟ้า

ความตัดกันของสี ก ก ... โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ... (FiT) ปี ...

img-article img-article

ข้อมูลด้านการผลิตพืช

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563หน้า ๒๔ ปี 2563 จังหวัดชัยนาทมีโรงสีข้าว รวม 53 โรง แบ่งเป็นโรงสีขนาด ...

img-article img-article

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) …

ซูม กรณีการวิพากษ์รายงาน "ต้นทุนชีวิต: โรงไฟฟ้าถ่านหินกับภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทย" ในประเด็นผลกระทบสุขภาพจากถ่านหินผ่านสื่อต่างๆ และ ...

img-article img-article

การเริ่มต้น ทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก

บริษัททีที.วอเตอร์เทค จำกัด รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มสามารถเป็นตัวช่วยและแรงสนับสนุนการผลิตน้ำดื่มของคุณได้ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ ...

img-article img-article

โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดให้มี "โครงการลดใช้พลังงานในโรงงาน SME" โดยจัดตั้ง "ศูนย์ที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานกรมโรงงาน ...

img-article img-article

SCB Thailand

SCB Thailand. June 6, 2022 ·. ภาพรวมมูลค่าอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2565 ยังคงมีการขยายตัวที่ 4%YOY แตะระดับ 1.42 ล้านล้านบาท. • มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐ ...

img-article img-article

วิจัยกรุงศรีมองแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2565 …

วิจัยกรุงศรีประเมินภาพรวม แนวโน้มอุตสาหกรรมไทยในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยพิจารณาครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านความท้าทายและโอกาสที่สะท้อนความน่า ...

img-article img-article

7 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจทำโรงงาน [เจ้าของโรงงานควรอ่าน]

การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง. 4. สำรวจเรื่องอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโรงงาน. 5. วางระบบความปลอดภัยในโรงงาน. 6. คำนวณค่าใช้จ่ายว่า ...

img-article img-article

จับทิศอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในยุคพลังงานสะอาด

ปัจจุบัน 'พลังงานสะอาด' หรือ 'พลังงานสีเขียว' (Green Energy) กลายเป็นหนึ่งในเทรนด์สำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น ...

img-article img-article

ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของการใช้งานแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมราคาประหยัดช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจครอบครัว สามารถดำเนินกระบวนการแบบอัตโนมัติที่ไม่คุ้ม ...

img-article img-article

การจัดการต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์โดยการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม …

การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์โดยการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (abc) กับผลกำไรของโรงสีขนาดกลางและขนาดเล็ก อำเภอหัวไทร จังหวัด ...

img-article img-article

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(VSPP)

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เกี่ยวกับเรา การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า ...

img-article img-article

โรงเรียนขนาดเล็ก ภาระหรือโอกาส …

โรงเรียนขนาดเล็ก ตามความหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระบุเอาไว้ว่า คือ สถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ซึ่งจาก ...

img-article img-article

โรงสีข้าวยุคใหม่

โรงสีข้าวยุคใหม่. เมื่อโจทย์ของโรงสีแห่งนี้ คือ การลดต้นทุน มุมมองของผู้บริหารซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ จึงพุ่งไปที่เทคโนโลยี ...

img-article img-article

เรื่อง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก …

ปฏิบัติการช่วงเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) เกินมาตรฐานซึ่งได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5

img-article img-article

กรมโรงงานฯ …

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมาย นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในการ ...