ค้อนบด

img-article img-article

การต่อลงดินของเครื่อง…

สัมมนาเรื่อง การต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (Generator Grounding and Automatic Transfer Switch, ATS)

img-article img-article

เครื่องไฟฟ้าเมื่อต่อสายดินแล้วพอไฟรั่วจะไม่ดูดเรา แล้วไฟที่รั่วลงดิน…

ซึ่งลักษณะการเอาไฟเหนี่ยวนำลงดิน ไม่เสียไฟเพิ่มครับ แต่ถ้าเกิดไฟรั่ว นั่นหมายถึงสาย L ที่มีไฟไปแตะถูกตัวถัง อาจเกิดจาก ...

img-article img-article

ความสำคัญ ของสายดิน ในเครื่องทำน้ำอุ่น

เครื่องทำน้ำอุ่นทุกเครื่องต้องต่อสายดิน โดยแนะนำว่าสายดินในตัวเครื่องทำน้ำอุ่น และสายดินที่ต่อออกจากตัวเครื่องจะต้องไม่เล็กกว่า 2.5 sq.mm ...

img-article img-article

ต่อลงดิน | ช่างไฟดอทคอม

1.ลักดิน หรือ ระบบหลักดิน ( Grounding Electrode or Grounding Electrode ) 2.สายต่อหลักดิน ( Grounding Electrode Conductor ) 3.สายที่มีการต่อลงดิน ( Grounded …

img-article img-article

การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า

3 จดุประสงค์ของการต่อลงดิน 1) เพื่อจากดัแรงดนัเกิน( Overvoltage ) เนื่องจาก-ฟ้าผ่า( Lightning )-เสิร์จในสาย( Line Surge )-สมัผสักบัสายแรงสูงโดยบงัเอิญ2) เพื่อให้แรงดนั ...

img-article img-article

ระบบสายดิน TN, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT: ข้อดีและข้อเสีย

ดินเทียม. ตามกฎแล้วอิเล็กโทรดแนวนอนและแนวตั้งใช้สำหรับอิเล็กโทรดกราวด์เทียม บทบาทของแนวตั้งสามารถเล่นได้โดยใช้แท่งหรือท่อเหล็กยาวอย่าง ...

img-article img-article

ทำไมถึงห้ามต่อจุดนิวทรัลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลงดิน…

ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.3.1 ระบบการต่อลงดินแบบ TNC-S "ห้ามต่อลงดินที่จุดอื่นๆอีกทางด้านไฟออกของบริภัฑ์ประธาน" แต่การใช้ ATS 4 pole จะมีจุด ...

img-article img-article

การต่อลงดินที่เมนสวิตซ์ (Service Equipment Grounding)

เป็นการต่อโครงโลหะและสายศูนย์ที่เมนสวิตซ์ลงดิน โดยเมนสวิตซ์จะเป็นจุดรวมสายดินซึ่งประกอบด้วย 1. สายดินอุปกรณ์ (Equipment Grounding Conductor) 2. สายที่มีการต่อ ...

img-article img-article

Grounding System

Grounding System. Welcome to Montri ngaodet 's Web. มาตรฐานการต่อลงดินตาม IEC 60364-3. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IEC 60364-3 มีกี่แบบ และเมืองไทยใช้แบบไหนอยู่ ...

img-article img-article

จุดต่อลงดิน | Fluke

จุดต่อลงดิน. สิ่งที่สำคัญมากสำหรับสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ก็คือการมีระบบไฟฟ้าที่ลงกราวด์ เพื่อที่ว่าหากเกิดกรณีฟ้าผ่าหรือ ...

img-article img-article

ประโยชน์ของสายดิน

จุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (จุดต่อลงดินของเส้นศูนย์หรือนิวทรัล) ต้องอยู่ด้านไฟเข้าของเครื่องตัดวงจรตัวแรกของตู้เมนสวิตช์ ...

img-article img-article

ไขข้อสงสัย ทำไมต้องต่อสายดิน …

สิ่งที่ควรรู้ก่อนต่อสายดิน. องค์ประกอบหลัก ๆ ของสายดินมีอยู่ 2 ส่วน ได้แก่. 1. สายต่อหลักดิน (Grounding Electrode Conductor) เป็นสายตัวนำที่ใช้ต่อ ...

img-article img-article

ต่อลงดิน | ช่างไฟดอทคอม

การต่อลงดิน มีประโยชน์อยู่ 2 ประการ คือ. 1.เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับบุคคลที่บังเอิญไปสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของ ...

img-article img-article

ขอถามเรื่องการต่อสายดินกับเครื่องทำน้ำอุ่นครับ

คือผมกำลังจะอยากติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น ผมอยู่หอพักชั้น 10 อยากติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมสายดิน แต่จะให้ต่อทองแดงลงดินจริงๆคงทำไม่ได้ ...

img-article img-article

ไขข้อสงสัย ทำไมต้องต่อสายดิน …

เพื่อการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์จะต้องต่อสายดินทั้ง 2 ส่วนด้วยกัน คือ. 1. การต่อสายดิน แบบลงดินที่เมน ...

img-article img-article

สายดินคืออะไร (Grounding system)

จุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (จุดต่อลงดินของเส้นศูนย์) ต้องอยู่ด้านไฟเข้าของเครื่องตัดวงจรตัวแรก (เมนสวิตช์)

img-article img-article

ต้องต่อสายดินเครื่องซักผ้าไหม

การติดตั้งสายดินเครื่องซักผ้า ... กับตะปูตอกลงพื้น พอย้ายมาอยู่ห้องเช่าชั้น2 ต้องทำแบบเดิมมั้ยครับ หรือต้องเปลี่ยนวิธีต่อ ...