ค้อนบด

img-article img-article

ย้อนคดีเหมืองแร่ จ.เลย …

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2549 สมาชิกชุมชนใน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย เริ่มปรากฎตัวบนหน้าสื่อด้วยการเคลื่อนไหวคัดค้านเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ ...

img-article img-article

ไซยาไนด์กับเหมืองทอ...

ไซยาไนด์กับเหมืองทอง สารไซยาไนด์ (cyanide) คือ สารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงและเป็นสารเคมีสำคัญที่ถูกใช้ในการทำเหมืองทองคำ...

img-article img-article

เหมืองทองคำของไทย

เหมืองทองคำของไทยเริ่มทำครั้งแรกในปี พ.ศ. 2414 แต่ทำได้ไม่นานก็ปิดกิจการไป และกลับมาทำกันอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่อยมาถึงทุกวันนี้ ...

img-article img-article

เรื่องเล่าจากเหมืองแร่ บาดแผลที่รอการเปลี่ยนแปลง

การทำเหมืองแร่ในประเทศไทย เป็นประเด็นที่ยังคงถูกตั้งคำถาม ทั้งความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่ต้องสูญเสียไป สุขภาพของประชาชนที่เกินเยียวยา ...

img-article img-article

การทำเหมือง

ในการจัดการกับวัสดุที่เป็นของแข็งหยาบในการขุดเหมืองแร่ ...

img-article img-article

เหมืองทองเลยขวางร่วมประชาพิจารณ์ เจอ'ไซยาไนด์'ปนเปื้อน …

ภาพข่าวการปะทะกันระหว่างนักศึกษา ที่เดินทางมาเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตประทานบัตรขยายเหมืองทองของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ...

img-article img-article

การทำเหมืองแร่ทองคำ

การทำเหมืองแร่ทองคำ. การทำเหมืองแร่ทองคำโดยทั่วไปมี ๒ วิธีคือ. ๑. เหมืองเปิด. การทำเหมืองแร่ทองคำแบบเหมืองเปิดเหมาะสำหรับ ...

img-article img-article

เหมืองแร่ ไทย …

ปฐมบทเหมืองแร่ไทย. ประเทศไทยในอดีตพบแร่ธาตุที่มีความสำคัญทางการค้าอย่างดีบุก ทองคำ และพลวง โดยเฉพาะดีบุกเป็นแร่ที่สยาม ...

img-article img-article

'ข้อเท็จ และความจริง เหมืองทองคำ จังหวัดเลย'

ดาวัลย์ตั้งข้อสังเกตในการขออนุญาตใช้ที่ดินในการทำเหมืองว่า มีที่ดิน 3 ประเภทด้วยกันที่อยู่ในขอบเขตประทานบัตรเหมืองแร่ คือ ที่ดินเขตป่า ...

img-article img-article

ทำความรู้จัก ไซยาไนด์ (Cyanide) …

ไซยาไนด์ (Cyanide) เป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง อยู่ในทั้งรูปแบบ ของเเข็ง ของเหลว และแก๊ส เช่น Hydrogen Cyanide, Potassium Cyanide, Sodium Cyanide. Sodium cyanide (NaCN) เป็น ...

img-article img-article

คนทำเหมือง

มาต่อในเรื่องของการใช้ไซยาไนด์สำหรับการชะละลายแร่ทองคำนะครับ ก่อนอื่นขออธิบายเรื่องทั่วๆไปของไซยาไนด์ในการชะละลายโลหะ(Leaching)นะครับ...

img-article img-article

ร้อนฉ่า! ค่าโง่เหมืองทองอัครา

ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 72/2559 เ รื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ให้ระงับการอนุญาตและการ ...

img-article img-article

ชุดทดสอบไซยาไนด์ (Cyanide Test Kit) | ชุดตรวจสอบ

HI 3855 ไซยาไนด์ – ช่วง 0.00-0.30 mg / L ไซยาไนด์เป็นสารมลพิษที่มาส่วนใหญ่มาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมโลหกรรม, ไฟฟ้าและอื่น ๆ เช่นการสกัดทองคำและเงิน เพราะ ...

img-article img-article

รหัสการจัดการไซยาไนด์ระหว่างประเทศ ไซยาไนด์ในการ…

จัดการไซยาไนด์ระหว่างประเทศเพื่อการผลิตการขนส่งและการใช้ไซยาไนด์ในการผลิตทองทั่วไปจะเรียกว่าเป็นรหัสไซยาไนด์เป็นโครงการอาสาสมัครที่ ...