ค้อนบด

img-article img-article

Graphiteคืออะไร?

ผมเข้าใจมาตลอดว่ากราไฟต์คือรูปนึงของคาร์บอน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือไส้ดินสอ แต่รอกตกปลาชอบโฆษณาว่าทำมาจากกราไฟต์ มัน ...

img-article img-article

เพชร (Diamond)

043-243960. 043-243961, 054-282-159. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 เลขที่ 55 หมู่ที่ 55 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120. 02-9027695. 02 ...

img-article img-article

การเปลี่ยนความร้อนไปเป็นกระแสไฟฟ้าด้วยดินสอและกระดาษและการนำไปประยุกต์

(a)แกรไฟต์และ PEDOT-PSS ระบายลงในกระดาษ (b) สัณฐานวิทยาของกระดาษ (c,d) สัณฐานวิทยาของแกรไฟต์บนกระดาษ (e) สเปกตรัม Raman backscattering ของแกรไฟต์ …

img-article img-article

ผงแกรไฟต์อสัณฐานคาร์บอน Recarburizer สารเติมแต่งคาร์บอน

ซื้อ ผงแกรไฟต์อสัณฐานคาร์บอน recarburizer สารเติมแต่งคาร์บอน ที่ผ่านการกลั่นกรองและคัดกรองโดยเฉพาะจาก Alibaba ผงแกรไฟต์อสัณฐานคาร์บอน recarburizer สารเติม ...

img-article img-article

เรื่อง ประโยชน์ของหินและแร่ ( 2

วิธีท ากิจกรรม. 1. ศึกษาลักษณะและสมบัติของแร่ ดังนี้. แร่ยิปซัม. มีเนื้ออ่อน ใส เมื่อน ามาบดให้เป็นผงจะมีสีข าว เมื่อผสมน ้า ...

img-article img-article

ท่อนาโนคาร์บอน

ท่อนาโนคาร์บอน. ท่อนาโนคาร์บอน ( อังกฤษ: Carbon nanotubes) คือ วัสดุที่มีรูปทรงเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับ นาโนเมตร ผนังท่ออาจ ...

img-article img-article

พอลิแซ็กคาไรด์

โฮโมโพลีแซ็กคาไรด์. โฮโมโพลีแซคคาไรด์เป็นโพลีแซ็กคาไรด์ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยหน่วยซ้ำของมอนอเมอร์เพียงชนิดเดียว พอลิ ...

img-article img-article

เซลล์ไฟฟ้าเคมี

เซลล์ไฟฟ้าเคมี. 1. Introduction. 2. ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์. 3. ศักย์ไฟฟ้าและปฏิกิริยาของเซลล์. เซลล์กัลวานิกในเชิงพาณิชย์ คือ ...

img-article img-article

เชื้อรา Aspergillus f lflavus สาย

การเจริญเติบโตของเชื้อราที่สร้างสารพิษและยับยั้งสารแอฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวโพด ... ทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ...

img-article img-article

วิทยาศาสตร์ของแป้ง

การสะสมของแป้งจากการสังเคราะห์ขึ้นมาในพืชจะทำให้เกิดเม็ดแป้งขึ้น โดยเม็ดแป้งจะเริ่มสะสมตัวจากตำแหน่งใจกลางของเม็ด ...

img-article img-article

รายชื่อ หินอัคนี (Igneous Rock) สำคัญ

หินแอนดีไซต์ (Andesite) ภาพตัวอย่างของหินแอนดีไซต์ ขอบคุณภาพจาก Michael C. Rygel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. หินแอนดีไซต์ (Andesite) เป็นหินอัคนีพุ (Extrusive Rock) ประเภทหินอินเตอร์มีเดีย ...

img-article img-article

อนุกรมวิธาน

ธีโอฟรัสตุส นักเรียนของอริสโตเติล ส่งเสริมงานนี้โดยบันทึกพันธุ์พืชประมาณ 500 ชนิดและการใช้ประโยชน์ในหนังสือของเขาที่ชื่อ "Historia Plantarum" กลุ่มพืช ...

img-article img-article

สัณฐานวิทยาของพืช | PPT

สัณฐานวิทยาของพืช. 1. Plant Morphology สัณฐานวิทยาของพืช Morphos : structure ; logos : a discourse " the description of the form and structure of plant" External Morphology = การศึดษารูปร างและโครงสร างที่เรา ...

img-article img-article

Twig

อนุภาคที่เล็กกว่าอะตอม. อนุภาคแอลฟา. อพ็อพโทซิส. อโลหะ. อวัยวะ. อสัณฐาน. ออกซิเดชัน. ออกซิน. ออกไซด์.

img-article img-article

แกรไฟต์ (Graphite)

ผลึกอยู่ในระบบสามแกนราบ ลักษณะผลึกเป็นแผ่นหนารูปหกเหลี่ยม มักพบในลักษณะมวลของริ้วแผ่นบางหรือเป็นเกล็ด และอาจพบลักษณะแผ่แบบรัศมีหรือมวล ...

img-article img-article

แก๊สและสมบัติของแก๊ส

สมบัติของแก๊ส. 1.แก๊สมีรูปร่างเป็นปริมาตรไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ บรรจุในภาชนะใดก็จะมีรูปร่างเป็นปริมาตร ...