ค้อนบด

img-article img-article

มาเอาบุญใหญ่กัน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ …

มาเอาบุญใหญ่กัน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2566 ส่งท้ายปีเก่า. Nong Miw Miw · Original audio

img-article img-article

บ้านเมือง

เริ่มแล้ว! ธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ปีที่ 12 - สร้างศาสนทายาท - ฟื้นฟูศีลธรรม - บำเพ็ญประโยชน์ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ 2567

img-article img-article

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์

ผู้เขียนเขียนเรื่อง " เส้นทางมหาปูชนียาจารย์" ขึ น เพื่อต้องการให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนได้ทราบเส้นทาง ...

img-article img-article

กำหนดการพิธีบรรพชา โครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

กำหนดการพิธีบรรพชา โครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

img-article img-article

ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน วันมหาปูชนียาจารย์ The Great …

All three Great Masters were similar in that they gave guidance to our lives and were role models in the pursuit of perfection. มหาปูชนียจารย์ทั้ง 3 ท่านนี้ ท่านเป็นดั่งแสงนำทางให้กับพวกเรา เพราะว่าท่านเป็นต้นแบบให้เรา ...

img-article img-article

มหาปูชนียาจารย์ (1)

ธรรมะเพื่อประชาชน เรื่อง มหาปูชนียาจารย์ (1) เผยแพร่เมื่อ November 4, 2010 18,202 Views ส่ง LINE Share. เพิ่มความคิดเห็นใหม่ ...

img-article img-article

#บวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์…

#บวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์#ศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้า #บวชฟรี. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตาก · Original audio

img-article img-article

วัดพระธรรมกายจัดโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ …

"โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 มีวัตถุประสงค์ ...

img-article img-article

ขอเชิญร่วมเป็...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าวิหาร (ช่อโท) ณ วัดป่าปูชนียาจารย์ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี...

img-article img-article

: มหาปูชนียาจารย์

อ่านเรื่องมหาปูชนียาจารย์ต่อ อานุภาพปาฏิหาริย์ของหลวงปู่วัดปากน้ำ - 28 พ.ค. 2556 - ผู้อ่าน 20045

img-article img-article

บทความวันสำคัญประจำปี : วันมหาปูชนียาจารย์

วันมหาปูชนียาจารย์ ตรงกับ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี . ซึ่งในปี พ.ศ.2559 นี้วันมหาปูชนียาจารย์ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันพุธ ...

img-article img-article

หลวงพ่อธัมมชโย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra …

หลวงพ่อธัมมชโย. ชาติภูมิ. หลวงพ่อธัมมชโย มีนามเดิมว่า ไชยบูลย์ สุทธิผล ถือกำเนิดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2487 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก ...

img-article img-article

มหาปูชนียาจารย์

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 - 26 ม.ค. 2559 - ผู้อ่าน 18375 ...

img-article img-article

สรุปข่าวประจำวัน : พิธีเวียนประทักษิณโครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

ธรรมทายาทโครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประกอบพิธีเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์ ...

img-article img-article

ปมาณิกาฉันท์ ๘

ปมาณิกาฉันท์ ๘. 27/04/2019. วัดโมลีโลกยาราม. "ปมาณิกาฉันท์" เป็นชื่อที่เรียกตามแบบไทย แต่ในคัมภีร์วุตโตทัยเดิมท่านเรียกว่า "ปมาณ ...

img-article img-article

บทความสัมโมทนียกถา : สายบุญ...มหาปูชนียาจารย์ (๓ …

บทที่ ๙๘ สายบุญ...มหาปูชนียาจารย์ (๓ กุมภาพันธ์) พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสาวกคู่บุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้วนเคยติดตามพระพุทธองค์ ...

img-article img-article

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 76 ปี …

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 โดยมีพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นผู้บุกเบิกการอบรมธรรมทายาท ได้เมตตา ...

img-article img-article

มหาปูชนียาจารย์ (2)

มหาปูชนียาจารย์ ๒. มนุษย์ทุกชาติทุกศาสนา ล้วนปรารถนาให้โลกมีสันติสุขที่แท้จริง แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไร จนกระทั่งพระพุทธองค์ได้ทรง ...

img-article img-article

กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์

พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์ ...

img-article img-article

ที่มา เส้นทางมหาปูชนียาจารย์

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์บุกเบิกเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะพระธุดงค์กว่า 200 รูป เดินธุดงค์เป็นระยะทาง 16 ...