ค้อนบด

img-article img-article

ป้อมนาหรครห์

ป้อมนาหรครห์ (ราชสถานและनाहरगढ़ का किला; Nahagarh Fort) เป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาอะระวัลลี โดยตั้งอยู่สูง ...

img-article img-article

รัฐในอารักขา

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐในอารักขา (อังกฤษ: protectorate; protected state) หมายถึงรัฐกึ่งเอกราชซึ่งมีอิสรภาพในการปกครองตนเอง มีผู้ปกครองเป็นคนในท้องที่ แต่ ...

img-article img-article

ไจซาลเมอร์ (Jaisalmer) …

Jaisalmer หรือไจซาลเมอร์เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่สุดในรัฐราชสถาน (Rajasthan) ประเทศอินเดีย ตัวเมืองแห่งนี้มีสมญาว่า เมืองสีทอง หรือ "Golden City" และ ...

img-article img-article

10 ที่เที่ยวจัยปูร์ Jaipur อินเดีย นครสีชมพู ชัยปุระ …

ป้อมนาหรครห์ (Nahargarh Fort) ป้อมสำคัญแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาอะระวัลลี (Aravalli) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1734 ในรัชสมัย มหาราชาสะหวาย จัย สิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawei Jai Singh II) … See more

img-article img-article

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คำกล่าวมอบนโยบายของรอง นรม./รมว.กต. วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงการต่างประเทศ รายงาน ...

img-article img-article

เรียงความของฉันเกี่ยวกับรัฐราชสถานจะเป็นอย่างไรในปี 2030

รัฐราชสถานในปี 2030 จะให้ความสำคัญสูงสุดกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น ป้อมปราการและพระราชวัง ...

img-article img-article

รัฐราชสถาน

รัฐราชสถาน คือหนึ่งในรัฐของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศติดกับประเทศปากีสถานทางทิศตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ รา หมวดหมู่:รัฐ ...

img-article img-article

Rajasthan India เที่ยวราชสถาน (ตอนที่ 1)

Rajasthan India เที่ยวราชสถาน (ตอนที่ 1) ราชสถานมีสถานะเป็นรัฐหนึ่งของอินเดีย ( ประเทศอินเดียแบ่งเขตการปกครองเป็น 29 รัฐ และ 7 สหภาพ น่าจะเป็นเขตการปกครองพิ

img-article img-article

รัฐราชสถาน

รัฐราชสถาน. รัฐราชสถาน ( / ˈ r ɑː dʒ ə s t ɑː n /; การ ออกเสียงฮินดูสถาน: [rɑːdʒəsˈt̪ʰɑːn] ( / ˈ r ɑː dʒ ə s t ɑː n /; การ ออกเสียงฮินดูสถาน: [rɑːdʒəsˈt̪ʰɑːn]

img-article img-article

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา > หน่วยงานในสังกัด > สถาน…

ภาครัฐ ปรับปรุง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ...

img-article img-article

ตะลุยเที่ยวรัฐราชสถานแห่งอินเดีย โหด มัน ฮา ใน…

Udaipur, The White Palace, and The Silver Lake. ชื่อรัฐราชสถานบ่งบอกความหมายอยู่ในตัวแล้วว่าเป็น 'อาณาเขตของพระราชา' เพราะภายในรัฐราชสถานประกอบด้วยหัวเมืองขนาดใหญ่ ...

img-article img-article

ทัวร์ราชสถาน อินเดีย

จัยปูร์ หรือ ชัยปุระ เมืองสีชมพู ที่น่าหลงไหล. จัยปูร์ หรือ ชัยปุระ เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีชื่อเสียงที่รู้จักกันว่า ...