ค้อนบด

img-article img-article

OEE คืออะไร? คำนวณอย่างไร ทำไมจึงสำคัญกับอุตสาหกรรม

การคำนวณ OEE. สำหรับการคำนวณ OEE ทางผู้ประกอบการจำเป็นต้องแยก Factor ย่อยๆ ของ OEE ออกมาก่อน แล้วจึงนำไปเข้าสูตรการคำนวณ OEE โดยมีรายละเอียดดังนี้

img-article img-article

การออกแบบโครงสร้างเครื่องจักร

1.1) กระบอกสูบ (Cylinder) ใช้ลม หรือ น้ำมันในการยืด-หดก้านสูบ. 1.2) มอเตอร์ไฟฟ้า (Electrical motor) ใช้พลังงานไฟฟ้าในการหมุนแกนเพลาของมอเตอร์. 2. ส่วน ...

img-article img-article

หน่วยที่ 2 หลักการท …

6. บอกความหมายของการก าหนดต าแหน่งแบบสัมบูรณ์ได้ถูกต้อง 7. บอกความหมายของการก าหนดก าหนดต าแหน่งแบบต่อเนื่องได้ถูกต้อง 8.

img-article img-article

โครงงาน เครื่อง Mini CNC

1 บทที่ 1 บทนำ 1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างมาก มีการประดิษฐ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ ...

img-article img-article

เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง? รวมประโยชน์เครื่องจักร…

1. ออกแบบได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มีความแม่นยำ เที่ยงตรง เเข็งเเรงทนทาน ใช้วัสดุคุณภาพ. 2. สามารถรองรับชั่วโมงในการทำงานได้เป็น ...

img-article img-article

คู่มือการใช้งาน (Instruction manual)

ของหม้อบดตัวอย่าง - ตั้งค่าความเร็วรอบได้ตั้งแต่700–1,500 รอบต่อนาที - เมื่อเครื่องสิ้นสุดการทางาน ฝาปิดเครื่องจะเปิดขึ้น ...

img-article img-article

หลักการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็ง เจาะลึกทุกกระบวนการทำ

หลักการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็ง เจาะลึกทุกกระบวนการทำ จนได้เป็นก้อนน้ำแข็ง. ในปัจจุบัน มีการผลิตน้ำแข็งให้เลือกใช้กัน ...

img-article img-article

หลักการทำงานของ Pelletizer คืออะไร?

หลักการทำงานของ Pelletizer คืออะไร? Apr 03, 2018. Pelletizer เป็นเครื่องวัดปริมาตรของอาหาร สามารถป้อนวัตถุดิบไปสู่กระบวนการต่อไปได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ...

img-article img-article

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม

เป็นการบำรุงรักษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทั้งพนักงานปฏิบัติการในสายการผลิต (Operators) และพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance group) ซึ่งจะรับผิดชอบใน ...

img-article img-article

การทดสอบทัวริง

การทดสอบทัวริง. การทดสอบของทัวริง ( อังกฤษ: Turing test) เป็นวิธีการที่ แอลัน ทัวริง ได้เสนอขึ้นในปี พ.ศ. 2493 (คศ. 1950) เพื่อใช้ทดสอบความ ...