ค้อนบด

img-article img-article

สิ้นสุดมหากาพย์ ๒๐ ปี ยุติ …

เห็นชอบยุติการดำเนินโครงการปรับปรุงร่องน้ำการเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ภายใต้ความตกลงการเดินเรือพาณิชย์ใน ...

img-article img-article

4 วิธียื่นเอกสารขอขุดสระ1ไร่แค่2500 มีอยู่จริงๆ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร

img-article img-article

ผู้ใช้ TikTok ระดมกำลังต่อต้านโครงการขุดเจาะน้ำมันอลาสก้า…

ผู้ใช้โซเชียลมีเดียชั้นนำได้ชุมนุมต่อต้านโครงการขุดเจาะน้ำมันที่เสนอทางตอนเหนือของอลาสกาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยใช้ #stopwillow TikTok

img-article img-article

EPA …

คำว่า "อลาสก้า" มาจากคำว่า " Alyeska " ศัพท์ภาษาอลูเทียนที่แปลว่า "ดินแดนอันยิ่งใหญ่" เป็นคำที่เหมาะสมสำหรับสถานที่อันโอ่อ่าตระการตา อย่างไรก็ ...

img-article img-article

การขุดคอคอดกระ

ในส่วนของการขุดคลองคอดกระนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3) พ.ศ. 2220 โดย มงซิเออ ...

img-article img-article

การขุดก้นทะเลลึก

ปัจจุบันมีองค์กรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ทำงานเพื่อสนับสนุนการปกป้องก้นทะเลลึก แนวร่วมอนุรักษ์ทะเลลึก (ซึ่งเป็นสมาชิกของ ...

img-article img-article

ไบเดนอนุมัติ "วิลโลว์" …

รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโจ ไบเดน อนุมัติโครงการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ "วิลโลว์" มูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ...

img-article img-article

คลองกระ (คอคอดกระ) เรื่องล่อแหลมด้านความมั่นคงสมัย ร. 4 …

ความคิดเรื่องการขุด " คลองกระ " หรือบริเวณ คอคอดกระ เป็นกระแสมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 แล้ว ก่อนจะจริงจังมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ชาติมหาอำนาจ ...

img-article img-article

กรวด – Minecraft Wiki

กรวด (อังกฤษ: Gravel) นั้นเป็นบล็อกที่ได้รับผลจากแรงโน้มถ่วง สามารถพบได้ในโลกปกติและเนเทอร์ กรวดนั้นจะเกิดขึ้นเป็นกลุ่มอยู่ในรูปแผ่นบนชายหาด ...

img-article img-article

"เชลล์" จับมือ "เอควินอร์" ไฟเขียวโครงการแท่นขุดเจาะแห่งใหม่ใน…

ในปี 2566 เชลล์และเอควินอร์ได้เริ่มการผลิตที่แท่นขุดเจาะน้ำมันวีโต (Vito) ซึ่งมีกำลังการผลิต 100,000 บาร์เรลต่อวัน โดยแท่นขุดเจาะ ...

img-article img-article

การขุดเจาะน้ำบาดาล

ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านั้น ปริมาณน้ำที่เจาะได้พอเหมาะที่จะใช้เฉพาะในครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ...

img-article img-article

โครงการ กำจัดผักตบชวาและขุดลอกคูคลองเพื่อกำจัดวัชพืช

โครงการ กำจัดผักตบชวาและขุดลอกคูคลองเพื่อกำจัดวัชพืช ข่าวสารหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อบต.บางพระ ...

img-article img-article

'ทรัมป์' …

พื้นที่ดังกล่าวมีอาณาเขตราว 77,000 ตารางกิโลเมตร และเป็นเขตห้ามขุดเจาะน้ำมันมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา...

img-article img-article

มท.เปิดแนวทางปฏิบัติ อปท.ในการขออนุญาตขุด…

ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 29466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริม ...

img-article img-article

โครงการแก้มลิง โครงการพระราชดำริในหลวง ร.9

ลักษณะและวิธีการของโครงการแก้มลิง 1. ดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนให้ไหลไปตามคลองในแนวเหนือ-ใต้ ลงคลองพักน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณชาย ...

img-article img-article

ความเป็นไปได้ในการขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีการกล่าวถึงโครงการขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยในฐานะอภิมหาโครงการ (mega project) ตลอดหน้า ...

img-article img-article

10 ที่เที่ยว อลาสก้า Alaska อเมริกา …

4. Wrangell-St.Elias National Park and Preserve. อุทยานแห่งชาติ Wrangell-St. Elias National Park and Preserve เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในอลาสก้า และเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูง ...