ค้อนบด

img-article img-article

โครงการ BIS

โครงการ BIS. กระบวนการรับรอง BIS ได้รับการฝึกฝนมานานกว่า 30 ปีในอินเดีย อย่างไรก็ตามการกำหนดมาตรฐานของการรับรอง BIS ยังไม่ ...

img-article img-article

ธนาคารกลางอินเดียเตรียมเปิดตัวโครงการนำร่อง …

ธนาคารกลางของอินเดีย (rbi) จะเปิดตัวโครงการนำร่องรูปีดิจิทัลสำหรับกลุ่มค้าส่งในวันที่ 1 พฤศจิกายนตามการรายงานเมื่อวันจันทร์หลังจากที่ได้ ...

img-article img-article

"อินเดียใหม่"ในมุมมองศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาฯ – …

นเรนทรา โมดี ผู้นำอินเดียใหม่. ทุกรัฐบาลของอินเดีย มีความพยายามที่จะพาอินเดียไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอินเดียใหม่ เน้นความต่อเนื่องในการพัฒนา ...

img-article img-article

อินเดีย" มาแรง ปั้นเมกะโปรเจกต์สุดอลังการ ผุดโครงการ …

โครงการนี้ตั้งอยู่ใน Rann of Kutch ซึ่งเป็นทะเลทรายเกลืออันกว้างใหญ่ ในภูมิภาคคุช รัฐคุชราตทางตะวันตกของอินเดีย ติดกับปากีสถาน ...

img-article img-article

ประวัติศาสตร์อินเดีย

ประวัติศาสตร์อินเดีย เริ่มต้นจากข้อมูลด้านพันธุศาสตร์สมัยใหม่ที่พบว่า มนุษย์ยุคใหม่เชิงกายวิภาค ได้เข้ามายัง อนุทวีป ...

img-article img-article

อินเดียจะสะอาดภายใน 5 ปี! | DeepSouthWatch

โครงการ swachh bharat จะดำเนินทั่วอินเดียทั้งในเขตเมืองและชนบท ปัญหาใหญ่ในเรื่องสุขอนามัยของคนอินเดียคือเรื่องสุขอนามัยเรื่อง ...

img-article img-article

เศรษฐกิจอินเดียแข็งแกร่งแค่ไหนภายในการนำของ "นเรนทรา โมดี"

จำนวนประชากรอินเดียที่มีฐานะยากจนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ...

img-article img-article

การศึกษาในประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดียได้ดำเนินการเพิ่มอัตราการเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษามาตลอด ในปี 2011 พบว่าราว 75% ของประชากรอินเดียที่อายุ 7 ถึง 10 ...

img-article img-article

ดาวโหลด แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายงานโครงการ …

ดาวโหลด แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายงานโครงการ ประจำปี พร้อมตัวอย่างรายงาน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต เพจห้อง ...

img-article img-article

การเขียนรายงานโครงการ

การเขียนรายงานโครงการ เป็นผลที่ไดจากการคนคว aาอยางเป็นระบบมีลักษณะเป็น ... ในสวนของบทที่ 1 บทน า ประกอบดวยเนื้อหาหลัก 5 สวน ...

img-article img-article

โครงการ Food Forward India: อาหารอินเดียคืออะไรในสายตาของ…

แม้อาหารอินเดียจะหาทานได้ทุกหนแห่งทั่วโลก แต่ภาพลักษณ์ของมันก็เป็นเพียง comfort food ยากจะยกระดับเป็น fine dining ได้ จุดประสงค์ของโครงการ Food Forward India คือการ ...

img-article img-article

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 1. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ องค์ประกอบทางเคมี และลายพิมพ์ดีเอ็น

img-article img-article

รายงานนาฏศิลป์อินเดีย 1

arsfernly187 เผยแพร่ รายงานนาฏศิลป์อินเดีย 1 เมื่อ อ่าน รายงานนาฏศิลป์อินเดีย 1 เวอร์ชันดิจิทัล ดาวน์โหลดทั้ง 1-48 หน้าบน AnyFlip

img-article img-article

สาธารณสุขในประเทศอินเดีย

ตามในรายงานเมื่อปี 2005 ระบุวว่าเด็กอินเดีย 60% ที่อายุต่ำกว่าสามปีขาดสารอาการ ซึ่งสูงกว่าในพื้นที่ sub-Saharan ของแอฟริกา ดัชนีความหิวสากล (Global Hunger Index ...

img-article img-article

วัฒนธรรมของอินเดีย วัฒนธรรมทางศาสนาและปรัชญา

การแต่งงานแบบคลุมถุงชนถือเป็นบรรทัดฐานในสังคมอินเดียมานานแล้ว แม้กระทั่งทุกวันนี้ชาวอินเดียส่วนใหญ่มีการวางแผนการแต่งงานโดยพ่อแม่และ ...

img-article img-article

รายงานประจ าปี …

ความเห็นของบริษัทจัดการ เรียน ีท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชพ (b-indiamrmf) ในช่วงครึ่ง แรกของปี2563 ที่ ...

img-article img-article

รายงานเผย iPhone 11 เริ่มผลิตโดยโรงงานของ Foxconn ที่อยู่ในอินเดีย…

ตอนนี้ไอโฟน 11 เริ่มผลิตในอินเดียแล้ว เป็นครั้งแรกที่รุ่นท็อปของไอโฟนนั้นผลิตในอินเดีย จากรายงานของ The Economic Times โดยผลิตในโรงงานใกล้เมือง Chennai และ ...