ค้อนบด

img-article img-article

สิทธิบัตรทอง! เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ รับยาไม่มีค่าใช้จ่าย ที่…

เงื่อนไขการเข้ารับยาไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส สำหรับผู้มี สิทธิบัตรทอง. 1. เป็นคนไทยผู้มี สิทธิบัตรทอง. 2. มี ...

img-article img-article

ประวัติของตู้เย็น

ตู้เย็นที่ทันสมัยไม่มีผู้สร้างคนเดียว เป็นผลงานของนักประดิษฐ์มากความสามารถและผลงานกว่า 200 ปี ... สำหรับผู้เรียนที่เป็น ...

img-article img-article

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522

(3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้งอันจะทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการ ...

img-article img-article

การจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

1. ในการจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกำหนด ...

img-article img-article

ผู้ประดิษฐ์ไมโครโปรเซสเซอร์ชิปตัวเดียวตัวแรก

ชิปตัวเดียวทำงานเหมือนสิบสอง. ในช่วงปลายปี 1969 ลูกค้าที่มีศักยภาพจากประเทศญี่ปุ่นชื่อ Busicom ขอให้ออกแบบชิปแบบกำหนดเองสิบสองตัว ชิปแยกสำหรับ ...

img-article img-article

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็น ...

img-article img-article

ระบำสุโขทัย – สถาบันปวริศิลป์

ระบำสุโขทัย. ระบำสุโขทัย เป็นระบำชุดที่ ๕ อยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐ นับเป็นยุคสมัยที่ชนชาติไทย เริ่มสร้างสรรค์ ...

img-article img-article

สิทธิบัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้. แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน. การขอรับ ...

img-article img-article

4 สิทธิบัตร สุดยอดนวัตกรรมผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยต้องร้อง | RYT9

เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า "สิทธิบัตร" แต่รู้หรือไม่ว่าคืออะไร แล้วมีไว้เพื่ออะไร สำหรับสิทธิบัตรนั้นคือ สิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ ...

img-article img-article

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คืออะไร?

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ...

img-article img-article

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ...

img-article img-article

การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรออกแบบ และ ตัวอย่าง

การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรออกแบบ และ ตัวอย่างการทำ. 04. May 2023. By TGC Thailand. 1117. การจดสิทธิบัตร (patent) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ ...

img-article img-article

11 สิ่งที่พ่อสร้าง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ …

ด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านการประดิษฐ์คิดค้นของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก่อเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์อันทรงคุณค่า 11 ชิ้น เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ปวงชนชาว ...

img-article img-article

เคล็ด (ไม่)ลับ วิธีเลือกเครื่องบดกาแฟที่มือใหม่ต้องรู้

วิธีเลือกเครื่องบดกาแฟที่ดี. การเลือกเครื่องบดกาแฟนั้น จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆ อย่าง สำหรับใครที่วางแผนอยากเปิด ...

img-article img-article

ใครเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์?

สำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ ... และนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงบางคน ... เรียกร้องให้มีเครื่องที่คำนวณค่าและพิมพ์ผลลัพธ์ลงบน ...

img-article img-article

การจดสิทธิบัตร ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และ …

1. สิ่งที่คิดค้นขึ้นมานั้นมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ และ การเคลื่อนไหวนั้นเป็นประโยชน์ และ แก้ปัญหาได้ ก็สามารถสรุปได้ทันที่ว่าเป็นการ ...

img-article img-article

ลำดับสิ่งประดิษฐ์ของสหรัฐ (ค.ศ. 1946–91)

ลำดับสิ่งประดิษฐ์ของสหรัฐ (ค.ศ. 1946–91) ครอบคลุมความเป็นช่างประดิษฐ์และความก้าวหน้าทางนวัตกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาภายในบริบททางประวัติ ...

img-article img-article

ประวัติ Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple พ่อมดแห่งวงการไอที ที่…

Steve Jobs ผู้นำทศวรรษ 21 อัจฉริยะผู้พลิกโลกแห่งวงการไอที เป็นผู้นำธุรกิจและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ชั้น ...

img-article img-article

ทรัพย์สินทางปัญญา เบื้องต้น …

ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา. 1.เพื่อมอบสิทธิในการเป็นเจ้าของ ให้กับผู้คิดค้น กล่าวคืองานสร้างสรรค์ถือเป็นสิทธิโดยชอบ ...