ค้อนบด

img-article img-article

เหมืองถ่านหิน: 1 ปีแห่งการต่อสู้และก้าวย่างของคนอมก๋อย

ผลกระทบจากการขุดถ่านหินขึ้นมาใช้จะตกอยู่กับชาวบ้าน. เหตุผลสำคัญของการต่อสู้มาตลอดระยะเวลา 1 ปีนั่นคือชาวบ้านต้องการชี้ ...

img-article img-article

การทำเหมืองเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร: เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบ

ผลกระทบของการทำเหมืองบนดิน. พังทลายของดิน; การปนเปื้อนพื้นดิน; ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ. การปล่อยมลพิษ; มลพิษในบรรยากาศ

img-article img-article

เหมืองถ่านหิน: 1 …

ผลกระทบจากการขุดถ่านหินขึ้นมาใช้จะตกอยู่กับชาวบ้าน. เหตุผลสำคัญของการต่อสู้มาตลอดระยะเวลา 1 ปีนั่นคือชาวบ้านต้องการชี้ ...

img-article img-article

ประเทศแอฟริกาใต้

ประเทศแอฟริกาใต้ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้สุดของทวีปแอฟริกา โดยมีแนวชายฝั่งที่ทอดยาวมากกว่า 2,500 กม. (1,553 ไมล์) และตามแนวมหาสมุทร 2 ...

img-article img-article

เรื่องเล่าจากเหมืองแร่ บาดแผลที่รอการเปลี่ยนแปลง

การทำเหมืองแร่ในประเทศไทย เป็นประเด็นที่ยังคงถูกตั้งคำถาม ทั้งความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่ต้องสูญเสียไป สุขภาพของประชาชนที่เกินเยียวยา ...

img-article img-article

มาตรการและผลกระทบด้านเศรษฐกิจแอฟริกาใต้ในช่วงครึ่งแรกของปี …

UNDP แถลงผลการศึกษาผลกระทบของ COVID-19 ต่อแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 UNDP แอฟริกาใต้ได้แถลงผลการศึกษาถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ ...

img-article img-article

การจัดการสิ่งแวดล้อม กฟผ.แม่เมาะ

มาตรการด้านกลิ่น. กลิ่นเกิดจากการลุกไหม้ด้วยตัวเองของถ่านหิน (Spontaneous Combustion) มีมาตรการการควบคุมคือ ควบคุมปริมาณถ่านสำรองไม่ให้มีมากเกินไป โดย ...

img-article img-article

PSU Knowledge Bank: แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเหมือง…

2553. Publisher: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย. Abstract: แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเหมืองแร่ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุน ...

img-article img-article

การศึกษาผลกระทบและการจัดการผลกระทบจากการทำเหมืองแร่หินปูน …

การศึกษาผลกระทบและการจัดการผลกระทบจากการทำเหมืองแร่หินปูน ... หลักที่เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน รวม 19 ...

img-article img-article

วิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยา

เหมือง Bingham Canyon ในยูทาห์เป็นตัวอย่างที่ดีของผลกระทบของการทำเหมืองแบบเปิดโล่ง ค.ศ. 1903 บริษัท Utah Copper ก่อตั้งขึ้นเพื่อขุดและแปรรูป ...