ค้อนบด

img-article img-article

วิธีคำนวณความร้อนจำเพาะ

ปัญหาที่ 2 การคำนวณความร้อนจำเพาะของส่วนผสมของสารบริสุทธิ์. คำชี้แจง: ค่าความร้อนจำเพาะเฉลี่ยของโลหะผสมที่มีทองแดง 85% ...

img-article img-article

Drying: การอบแห้ง

การอบแห้ง (Drying) คือ การเอาน้ำออกจากวัสดุที่ต้องการทำให้ปริมาณน้ำในวัสดุนั้นลดลง (ความชื้นลดลง) โดยส่วนใหญ่วัสดุนั้นจะอยู่ในสถานะของแข็ง น้ำ ...

img-article img-article

ความร้อนจำเพาะ: คืออะไร สูตรและแบบฝึกหัด

3. สูตรคำนวณความร้อนจำเพาะของสาร. ความร้อนจำเพาะของสารเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่บอกเราถึงปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของสาร …

img-article img-article

Steam Table (ตารางไอน้ำ)

Steam Tableตารางไอน้ำนั้นสามารถแบ่งแยกออกเป็นตารางไอน้ำอิ่มตัวกับตารางไอน้ำร้อนยิ่งยวด (ตารางไอดง) ในตารางไอน้ำอิ่มตัวนั้นจะแสดงค่าของ เอนโทร ...

img-article img-article

ความร้อน

อุณหภูมิคือ ปริมาณทางฟิสิกส์ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการถ่ายเทพลังงานความร้อน โดยความร้อนจะถ่ายเทจากที่มีอุณภูมิสูง ไปยังที่ซึ่งมี ...

img-article img-article

การคำนวณความหนาฉนวน ROCKWOOL ด้วยโปรแกรม RockAssist

Rockassist คือ โปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณ เพื่อหาความหนาของฉนวนใยหิน ในการหุ้มอุปกรณ์ความร้อน ต่างๆ โดยจะมีข้อมูลให้เลือกทั้งแบบผิวเรียบ (Flat Surface) และ ...

img-article img-article

ความร้อนจำเพาะ: คืออะไร สูตรและแบบฝึกหัด

3. สูตรคำนวณความร้อนจำเพาะของสาร. ความร้อนจำเพาะของสารเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่บอกเราถึงปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของสาร ...

img-article img-article

สรุปเนื้อหาเรื่อง ความร้อน คืออะไร พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง ความร้อน. 1. ให้พลังงานความร้อน 30,000 กูล แก่น้ำแข็งมวล 50 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ...

img-article img-article

บทที่ 10 ความร้อน

2. การพา เกิดในของเหลวและแก๊ส โมเลกุลของตัวกลางพาความร้อนไป 3. การแผร่ังสี ไม่ต้องอาศยัตวักลาง แบบฝึกหัด 18.1 1.

img-article img-article

การคำนวณความยาวของเส้นลวด nichrome …

ลองหาวิธีการคำนวณความยาวของเส้นลวดนิกromeในแง่ของกำลังและความต้านทาน การคำนวณเริ่มต้นด้วยการกำหนดพลังงานที่ต้องการ ลองนึกภาพว่าเราจำเป็น ...

img-article img-article

วิธีคำนวณ BTU แอร์ ให้พอดีกับห้อง

TeddyAir by SC Cooling - Authorized Dealer - Since 1974. TAX ID: 0105531040635 l Commercial Registration ID: 4067/2531. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE: @TeddyAir (ทุกวัน 24 ชม.) หรือ โทร. 095-323-9555, 095-329-5999 (จันทร์-เสาร์ 8.00 น.-18.30 น.) *หมายเหตุ ราคาและ ...

img-article img-article

ความร้อน

ในทางฟิสิกส์ ความร้อน (ใช้สัญลักษณ์ว่า q ) หมายถึง พลังงานที่ถ่ายเทจากสสารหรือระบบหนึ่งไปยังสสารหรือระบบอื่นโดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ ...

img-article img-article

การคำนวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมที่สุดกับห้องของ…

หน้าร้อนที่จะถึงนี้ เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะกำลังมองหาที่จะติดตั้งแอร์ที่บ้าน แต่ก่อนจะเลือกซื้อแอร์บ้านนั้น เรามาหา ...

img-article img-article

ค่า U-Value ของกระจกคืออะไรนะ – Krajok

จะเห็นได้ว่า เจ้าค่า U-Value นี่ เค้าพูดถึงความร้อนที่ถ่ายเทจากฝั่งนึงของกระจก ข้ามไปอีกฝั่งนึงของกระจก ทีนี้ เรามาดูกันว่าการที่ความร้อนจะ ...

img-article img-article

ความร้อนกับการทำงาน

ความร้อนในการทำงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ. 1. ความร้อนแห้ง เป็นความร้อนที่เล็คลอดจากอุปกรณ์ในกรรมวิธีการผลิตที่ร้อน และมักจะ ...

img-article img-article

การคำนวนเพื่อเลือกขนาด …

ในการตัดสินใจเลือกขนาดของ Cooling Unit เพื่อใช้ในการระบายความร้อนให้กับตู้คอนโทรล. สามารถพิจารณาเลือกขนาดของ Cooling Unit ได้จาก 2 ปัจจัย ...

img-article img-article

สูตรวิธีการคำนวณอุณหภูมิและขนาดของฮีตเตอร์ต้มน้ำและ…

ข้อควรระวัง: ในการติดตั้ง ไม่ควรให้ส่วนของ ฮีตเตอร์ (Heater) ที่ทำความร้อนโผล่พ้นของเหลว เพราะจะทำให้ฮีตเตอร์เผาตัวเองและอายุ ...

img-article img-article

การคำนวณหาความหนาที่เหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ของฉนวนกันความร้อน …

ความคิดเห็นที่ 2. ก็เขียน สมการและเงื่อนไข เป็นคณิตศาสตร์ขึ้นมา แล้วทำ Optimisation. ใช้ฉนวนหนา ประหยัดได้กี่บาท. การประหยัด เป็นฟั ...