ค้อนบด

img-article img-article

กระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าที่เป็นวัตถุดิบทำได้อย่างไร

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การที่โรงงานแห่งหนึ่งจะผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ เช่น อิฐและเหล็ก คุณภาพของสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนั้นจำเป็นต้อง ...

img-article img-article

ATP คือะไร มารู้จักกัน

ATP คือะไร มารู้จักกัน. @TrevanaThailand. Health Blog. เราไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อเป็นอาหารและเป็นพลังงานได้เองอย่างพืช มนุษย์ต้องอาศัยการ ...

img-article img-article

About SPF – SPF

SPF VISION. เป็นผู้นำอันดับ 1 ทางด้านงานบริการแปรรูปอาหารอย่างครบวงจรและสามารถสร้างนวัฒนกรรมอาหารใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง. …

img-article img-article

โรงงานเม็ดปุ๋ย SSP, สายการผลิตปุ๋ย TSP, …

คำอธิบายของโรงงานผลิตเม็ดปุ๋ย ssp, โรงงานผลิตเม็ดปุ๋ย tsp:บ๊ายบาย กระบวนการผลิตหลักของซูเปอร์ฟอสเฟตมีดังนี้: 1.การผสมกรดซัลฟิวริกกับหินฟอสเฟตบด

img-article img-article

เข้าใจภาพรวมกระบวนการ อย่างถ่องแท้ ! ด้วย "SIPOC"

ในการเริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การทำความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการให้เห็นอย่างถ่องแท้ โดยเริ่มต้นศึกษา ...

img-article img-article

Hyperphosphatemia (ฟอสเฟตในเลือดสูง)

Hyperphosphatemia คือภาวะที่ระดับฟอสฟอรัส (Phosphorus) หรือฟอสเฟตในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งเกิดจากการทำงานของไตที่ผิดปกติหรือการรับประทานอาหารที่มีฟอสฟอรัส ...

img-article img-article

กระบวนการผลิตและการดำเนินงาน

กระบวนการผลิต. กระบวนการผลิตอธิบายถึงลำดับของการดำเนินงานที่ใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ย่อย แต่ละการดำเนินงาน ...

img-article img-article

น้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis ดีอย่างไร ทำไมถึงกรองความเค็มได้…

กระบวนการกรองน้ำด้วย Reverse Osmosis เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับและอยู่คู่กับโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานมาช้านาน ด้วยจุดเด่นที่สามารถกรองสิ่ง ...

img-article img-article

การพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ซุปเปอร์มอสTM ในเชิงอุตสาหกรรม

การศึกษาวิจัยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ซุปเปอร์มอสTM หรือยุงลายเพศผู้ที่ผ่านการทำหมัน ...

img-article img-article

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสำคัญแค่ไหน ทำไมโรงงานต้องใส่ใจ

รูปแบบของการควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม. การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษ ...

img-article img-article

HACCP คือ อะไร และสำคัญอย่างไร

HACCP คือ อะไรหลายคนยังสงสัย ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศส่งออกอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นานาประเทศจึงผลักดันให้ผู้ผลิตอาหารในประเทศ ...

img-article img-article

ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟตเดี่ยวคืออะไร?

ซิงเกิลซูเปอร์ฟอสเฟต (ssp) เป็นปุ๋ยเคมีที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในอินเดียด้วยสารอาหารหลายชนิด เนื่องจากมี p2o5 16% เป็นเนื้อหาเฉพาะพร้อมสารอาหาร ...

img-article img-article

พลังงานชีวมวลคืออะไร และเราจะสามารถผลิตพลังงานชีวมวลได้อย่างไร

วิธีการผลิตพลังงาน ชีวมวล มีด้วยกัน 4 ช่องทาง ดังนี้ค่ะ. การเผาไหม้โดยตรง เป็นการทำปฏิกิริยาการรวมตัวของวัตถุดิบที่ลุก ...

img-article img-article

ซุปเปอร์ฟู้ด Superfoods คืออะไร …

ซุปเปอร์ฟู้ด (Superfoods) คือ อาหารที่มีสารอาหารหลากหลายเข้มข้นในปริมาณมากให้ประโยชน์ด้านสุขภาพแต่ปริมาณแคลอรี่ต่ำ …

img-article img-article

โรงไฟฟ้าชีวมวล ต้องทำอย่างไร…

การพัฒนาการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าจากชีวมวล จำเป็นต้องปรับ "วิธีคิด" เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า จากเดิมที่คิดว่าสร้างระบบพลังงานและไฟฟ้า ...