ค้อนบด

img-article img-article

ผลกระทบของการท่องเที่ยว ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและผลกระทบทาง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว. การท่องเที่ยวทั่วโลกในปี 2014 มีส่วนสนับสนุน 3.3% (1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) ต่อ gdp โลก โดยโดยรวมแล้วเพิ่มขึ้น ...

img-article img-article

สรุปสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนท้ายปี 2565 : การ…

ในเดือนสิงหาคม พายุหมุนเขตร้อน 'มู่หลาน' พัดขึ้นชายฝั่งที่กวางตุ้ง และพัดผ่านมายังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ...

img-article img-article

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ผลกระทบของชุมชนจากการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ. ชุมชนที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ได้รับผล ...

img-article img-article

SDG Updates | เศรษฐศาสตร์การเมืองในพลังงาน: การผูกขาดพลังงานสู่การ…

การลงทุนด้านพลังงานของกองทัพไทยปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ (ร่าง ...

img-article img-article

3 ผลกระทบเศรษฐกิจไทย หากความขัดแย้ง 'อิสราเอล-ฮามาส' ขยายวง

ฟังข่าว. วิเคราะห์ 3 ผลกระทบเศรษฐกิจไทย กับ ผอ.สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า น้ำมันแพง-เงินเฟ้อ-ส่งออกชะงัก หากความ ...

img-article img-article

โพแทชคืออะไร? ความสำคัญ ผลกระทบ และอนาคตธุรกิจเหมืองโพแทชใน…

แร่โพแทชนำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเป็นหลัก โดยเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม ซึ่งเป็นหนึ่งสามธาตุอาหารหลักของพืชผลที่ใช้ในการ ...

img-article img-article

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

See more on mfa.go.th

 • World Bank Grouphttps://

  รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย มกราคม 2021: …

  Webการขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มการใช้จ่าย เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภาคครัวเรือนและ ...

 • img-article img-article

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทย

  เราได้ทำการแบ่งประเภทของความไม่แน่นอนทางการเมืองออกเป็น 5 ด้านหลัก คือ. ข่าวความขัดแย้งที่เกิดจากการชุมนุมของกลุ่ม ...

  img-article img-article

  ผลกระทบโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย

  การประมาณการผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 (Covid-19)ต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งภาพรวมและรายสาขา และการ ...

  img-article img-article

  ประเทศเอธิโอเปีย

  ความสำเร็จของการปฏิรูปเศรษฐกิจของเอธิโอเปียขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือที่ได้รับจากประเทศผู้บริจาคเป็นสำคัญ ซึ่งในช่วง ...

  img-article img-article

  'เหมืองแร่' ขุมผลิตสิ่งของรอบตัว ทำอย่างไร? ไม่ให้เกิดผลกระทบ – สภาการ …

  ในการผลิตปูนซีเมนต์นั้น เราต้องทำเหมืองหินปูน เหมืองดินเหนียว ดินซีเมนต์ เพราะปูนซีเมนต์ต้องมีองค์ประกอบของแคลเซียม ...

  img-article img-article

  เปิดปมความขัดแย้ง "อิสราเอล-ปาเลสไตน์" และผลกระทบทางเศรษฐกิจ

  ความรุนแรงระหว่าง "อิสราเอล-ปาเลสไตน์" ทำให้ไตรมาสที่ 1 ตัวเลข GDP ของอิสราเอลหดตัวที่ 6.5% ต่ำกว่าคาดการณ์ และหลังเกิดความ ...

  img-article img-article

  วิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปี 2563 สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ…

  ปี 2563 เป็นปีหลากวิกฤต(crisis year) ทั้งโรคระบาด ความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และผลกระทบต่อเนื่องทบทวีคูณของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ...

  img-article img-article

  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการเกษตร โดยการปฏิบัติทาง…

  ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชประกอบด้วยผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ใช่เป้าหมายชนิด สารกำจัดศัตรูพืชเป็นการเตรียมสาร ...

  img-article img-article

  ผลกระทบของ Covid-19 ต่อเศรษฐกิจไทย และคนทำธุรกิจ SME

  มาวิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจ และ SME ไทย มีอะไรต้องปรับตัวบ้าง จากรายการ "Mission Tonight" Mission to The Moon สัมภาษณ์ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ...

  img-article img-article

  การทุจริต …

  การทุจริต สาเหตุและผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาสังคม. มกราคม 22, 2022 by admin. การทุจริต ตัวแทนของศาสตร์ต่างๆ พยายามอธิบาย ...

  img-article img-article

  สรุปสถานการณ์ความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมครึ่งปีแรก 2566 : ปีแห่งการ

  ท่าทีของประเทศไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดมาตรการภายใต้สนธิสัญญาพลาสติกโลกที่จะยกร่างสุดท้ายภายในปี 2568 จะต้องยึด ...

  img-article img-article

  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเหมือง…

  ผลกระทบที่สำคัญจากกิจกรรมของเหมืองหินคือเรื่องฝุ่นจากกระบวนการทำเหมืองและการขนส่ง มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยทำให้ ...