ค้อนบด

img-article img-article

รายงานเศรษฐกิจ …

7.การเข้าร่วมเขตการค้าเสรีภูมิภาคแอฟริกา (African Continental Free Trade Agreements –AfCFTA) แอฟริกาใต้ได้เข้าร่วม AfCFTA ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 …

img-article img-article

วิ

และต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ ... ประมาณว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา ... ในปีที่ 1 กิจการรับรู้รายได้จำนวน 20% x 5,000,000 = 1,000,000 ...

img-article img-article

0811/3524 | กรมสรรพากร

ภาษีซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารที่บริษัทฯ ขายไปเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ... มารวมคำนวณเป็นต้นทุนของอาคารได้หรือไม่ ...

img-article img-article

ต้นทุนค่าก่อสร้างปี'64 เร่งตัวจากความผันผวนของราคาเหล็ก การ…

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างต้องปรับตัวในการทำงาน และเกิดต้นทุนฉับพลันในไซต์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลมาจาก ...

img-article img-article

ครึ่งแรกปี 64 ต้นทุนก่อสร้าง...พุ่งต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในปี 2563 ต้นทุนการก่อสร้างน่าจะเพิ่ม 1.03-1.33% ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันโรคระบาดประมาณ 0.2-0.5% ต่อโครงการและจากสภาวะขาด ...

img-article img-article

แนวโน้มธุรกิจรับเหมา ในปี 2023 จุดเริ่มต้นของแสงสว่าง …

ธุรกิจรับเหมาในปีนี้ไปจนถึงปีหน้าจะขยายตัวประมาณ 4.5-5.5% ต่อปี ด้านราคาวัสดุก่อสร้างปีนี้ยังทรงตัว จากการปรับขึ้นของราคาพลังงาน และการขนส่ง

img-article img-article

สภาวิชาชีพบัญชี: มาตรฐาน

ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาใดบ้างที่ต้องนำเข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาที่สร้างภาระ ...

img-article img-article

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างไทยปี 65 สูงขึ้น 5.7%

สนค. เผยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างไทยปี 65 สูงขึ้น 5.7% หลังต้นทุนต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งราคาพลังงาน วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าไฟ ดอกเบี้ย เงินบาทอ่อน และน้ำ ...

img-article img-article

เจาะลึกธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปี 65-67 แนวโน้มรุ่งหรือร่วง …

การลงทุนก่อสร้างภาครัฐ มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ ในช่วงปี 2565-2567 คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 5.0-6.0% ต่อปี ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญมาจากการลงทุนใน ...

img-article img-article

มูลค่าอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2023 …

มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐปี 2023. มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในปี 2023 มีแนวโน้มขยายตัว +3%yoy แตะระดับ 817,000 ล้านบาท จากโครงการเมกะโปรเจกต์ที่มีการก่อสร้าง ...

img-article img-article

การศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง โดยใช้การ…

ผลการศึกษาต้นทุนและพัฒนาโปรแกรมระหว่างการก่อสร้างโดยใช้ข้อมูลความก้าวหน้าช่วงเวลาที่รายงาน 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาแรกงวด ...

img-article img-article

ธุรกิจก่อสร้าง

ผู้ประกอบการธุรกิจ ก่อสร้าง. ในปี 65 มีจ านวนผู้ผระกอบธุรกิจก่อสร้าง 108,165ราย และมีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ในธุรกิจก่อสร้างจ านวน ...