ค้อนบด

img-article img-article

สรุป ที่มาที่ไป แบบเข้าใจง่าย "เหมืองทองคำอัครา" คดีสะเทือนรัฐบาล

1) ในปี พ.ศ.2543 รัฐบาลในยุคชวน หลีกภัย มีการเปิดให้สัมปทานการขุดเหมือง ชื่อ "ชาตรี" ทำบริเวณรอยต่อของ จ.พิจิตร, จ.พิษณุโลก และ จ. ...

img-article img-article

รัฐบาลไทย ผนึกกำลังร่วมกับ UNHCR และ UNICEF เพื่อเร่งความก้าวหน้าในการ

ในประเทศไทย UNHCR ทำงาน อย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนความพยายามในการป้องกัน และลดความ ไร้สัญชาติ งานดังกล่าวรวมถึง ...

img-article img-article

'ชาตินิยม' สุดโต่งของจอมพล ป. ที่ทำลายรากเหง้าและจิตใจของคนใน…

"ชาตินิยม" เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่เด่นชัดที่สุดในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการ ...

img-article img-article

เหมืองทองอัครา: สรุปปมปัญหา ค่าเสียหาย 3 …

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงความคืบหน้าคดีพิพาทระหว่างไทยกับคิงส์เกตฯว่า การที่รัฐบาลยอมให้บริษัทอัคราฯ กลับมาดำเนินการได้ก่อนที่จะมีคำชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการ เท่ากับเป็นการก้มหน้ายอมรับว่าการใช้มาตรา 44 ปิดเหมืองแร่ทองคำ … See more

img-article img-article

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 18.80 ของพื้นที่ภาคพื้นดินทั้งหมดของประเทศไทยถูกจัดเป็นเขตคุ้มครองซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 14.80 17 การตระหนักถึง ...

img-article img-article

ทางออกของไทยในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

เรามักได้ยินข่าวเกี่ยวกับ "การทุจริตคอร์รัปชัน (corruption)" ในหน่วยงานภาครัฐอยู่บ่อยครั้ง ทั้ง ๆ ที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรามีความพยายามในการ ...

img-article img-article

การขุดก้นทะเลลึก

1. บทนำ การขุดก้นทะเลลึกคืออะไร? การทำเหมืองใต้ทะเลลึก (dsm) เป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพซึ่งกำลังพยายามขุดแร่ที่สะสมมาจากก้นทะเล ...

img-article img-article

เหมืองทองอัครา: …

ตามเวลาในไทย มีการรายงานถึงความคืบหน้าในความพยายามเปิดเหมืองชาตรี ...

img-article img-article

คู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่เหมือง…

การทำเหมืองแร่ในอดีตที่ผ่านมามักประสบปัญหาเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ พื้นที่ถูกทิ้งร้างไว้โดยขาดการจัดการการ ...

img-article img-article

ประเมินผลงานกลางเทอมรัฐบาลประยุทธ์ 2: การควบคุมการระบาดของโควิด-19 …

line; คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้เคยประเมินผลงาน 5 ปีของรัฐบาลประยุทธ์ 1 มาแล้วเมื่อครบวาระในการบริหาร ...

img-article img-article

SDG Insights | เราจะอยู่อย่างไรใน 'ภาวะน้ำท่วม' และ 'โควิด-19' : การ …

การปรับตัวและการเรียนรู้จากภาวะน้ำท่วมและโควิด-19 เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal: SDGs ดังนี้ SDG 3.9 ที่ ...

img-article img-article

บทความ: เรียนรู้ความพยายามของสิงคโปร์ในการ…

บทความ: เรียนรู้ความพยายามของสิงคโปร์ในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน - จากเตาเผาสู่การลดขยะที่ต้นทาง ในมุมมองของคนไทยทั่วไปอาจจะมองภาพ ...

img-article img-article

สรุปสถานการณ์ความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมครึ่งปีแรก 2566 : ปีแห่งการ

ท่าทีของประเทศไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดมาตรการภายใต้สนธิสัญญาพลาสติกโลกที่จะยกร่างสุดท้ายภายในปี 2568 จะต้องยึด ...

img-article img-article

การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) …

รุ่งรัตน์ พละไกร. การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เส้นทางกลับคืนสู่วิถีชีวิตที่ปกติอย่างมีสุขภาพ. การดูแลสุขภาพประกอบด้วย 4 มิติ ...

img-article img-article

ไล่บี้ระนาว 'หน่วยงานรัฐ' …

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา. สุธีรา เปงอิน ตัวแทนจาก PI กล่าวว่า ผ่านมากว่า 17 ปี แล้วที่ผู้หญิงและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่ม ...

img-article img-article

SDG 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

รูปที่ 1. จุดแข็งและจุดอ่อนด้านความมั่นคงด้านน้ำ และศักยภาพในการพัฒนาเรื่องน้ำของประเทศไทย 5. ใน ปีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้ดำเนินการตามมาตรการ ...

img-article img-article

เสียงจากเหมืองเมืองเลยที่หยุดการต่อสู้ไม่ได้

แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้ในปี 2566 นี้ กำลังขยายพื้นที่แหล่งแร่ พื้นที่การทำเหมืองในประเทศให้เพิ่มขึ้นเป็น 3,000,000 ไร่ มี ...

img-article img-article

ไล่บี้ระนาว 'หน่วยงานรัฐ' สกัดความรุนแรงปะทุรอบใหม่เหมือง…

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา. สุธีรา เปงอิน ตัวแทนจาก PI กล่าวว่า ผ่านมากว่า 17 ปี แล้วที่ผู้หญิงและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่ม ...

img-article img-article

นโยบายต่างประเทศของไทย ความท้าทายในโลกยุคแบ่งขั้ว …

ความพยายามของไทยตามแนวทางนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ "ฉันทามติ 5 ข้อ" (ASEAN's five-point consensus) ของอาเซียนไม่ประสบความสำเร็จในการหว่านล้อมให้ผู้นำ ...