ค้อนบด

img-article img-article

'รถขุดหน้าตักหลัง' …

โดยเฉพาะ รถตักหน้าขุดหลัง (Backhoe Loader) ที่ JCB ครองตลาด ด้วยจำนวนการใช้งานกว่าครึ่งของรถตักหน้าขุดหลังทั่วโลก โดยรุ่นล่าสุด มีการ ...

img-article img-article

แนวคิดการขุดคลองที่คอคอดกระ: เอกราชทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

3. ข้าพเจ้าได้เชิญหลวงเดชาติวงศ์มาปรึกษา กะประมาณการกันอย่างคร่าวๆ ว่า ถ้าเราจะขุดคลองที่คอคอดกระยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ...

img-article img-article

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง …

พลเรือเอกพลเดช เจริญพูล อดีตรองผู้บัญชาการกองทัพเรือ (วิทยากร) : กล่าวว่า แนวคิดความเป็นมาของการขุดคลองไทยมีมานานแล้ว โดยมีฐานความคิดมาจาก ...

img-article img-article

อาคารชุด

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง ... ทุกคนจะเป็นเจ้าของร่วมตามกฎหมาย ลักษณะของห้องในอาคาร ...

img-article img-article

'ขยะกองเท่าภูเขา เราแก้ไขได้' …

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยที่แหลมฉบังเป็นหนึ่งในศูนย์กำจัดขยะของไทยที่กำลังรับมือกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...

img-article img-article

ส่อง 7 แนวคิดสร้าง "สวนเบญจกิติเฟสใหม่" …

3. ยึดหลัก Universal Design . พูดถึงการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) เป็นแนวคิดหนึ่งที่ยึดมั่นในการออกแบบทุกๆ จุดของสวน อย่างเช่น ทางลาดหรือบันได ที่ได้เห็น ...

img-article img-article

การขุดคอคอดกระ : …

การริเริ่มแนวคิดและโครงการขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยในสมัยอยุธยา. การขุดคลองไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่ง ...

img-article img-article

ประวัติความเป็นมา แนวคิด …

2.1 ประวัติความเป็นมาของการควบคุมอาคาร ในอดีตเมื่อยงัไม่มีการควบคุมอาคาร การก่อสร้างอาคารน้ันจะใช้การก่อสร้างตามความ

img-article img-article

คลองสุเอซ : การเริ่มต้นก่อสร้าง ปัญหา และผลประโยชน์จากการขุดคลองของ…

แนวคิดเกี่ยวกับการขุดคลองสุเอซนั้นเริ่มต้นมีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยชาวเวนิช และต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16–17 ...

img-article img-article

ความเป็นไปได้ในการขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

ในอดีตที่ผ่านมาโครงการขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยนั้น เกิดขึ้นมาโดยตลอด ไม่เพียงแค่แนวคิดริเริ่มเท่านั้นที่มีความหลากหลาย แต่ตำแหน่งที่คิดว่าจะมีการขุดคลองนั้นก็มีความหลากหลายเช่นกัน ในสมัยของ นายปรีดี … See more

img-article img-article

รัฐบาลใหม่ต้องคิดใหญ่ ยกเครื่องประเทศไทยด้วยการ…

ภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดทั้งในระดับโลกและไทย ด้วยสัดส่วนการปล่อย 32.8% ของปริมาณคาร์บอนทั่วโลก [4] และ 37.2% ของ ...

img-article img-article

หน้า

ความสำคัญของทฤษฎีใหม่. 1. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่ง ...

img-article img-article

บทนำ ทฤษฏีใหม่

บทนำ ทฤษฏีใหม่. บทนำ ทฤษฏีใหม่. ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีต จนถึงปัจจุบันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน้ำเพื่อ ...

img-article img-article

คำศัพท์การก่อสร้างล่าสุด | BCI Central

ตรวจสอบอภิธานศัพท์ของเราของ คำศัพท์การก่อสร้างล่าสุด ก่อนดำดิ่งสู่โครงการต่อไปของคุณ. ภาคผนวก: สิ่งที่แนบมากับสัญญาเดิม ...