ค้อนบด

img-article img-article

มาตรการขจัดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ในบริบทการแก้ปัญหารายได้ของ…

2. มาตรการแนวทางการแก้ปัญหารายได้ของชาวนาไทย. การขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของชาวนาโดยทำให้ชาวนามีรายได้ที่ ...

img-article img-article

เส้นทางความสำเร็จโรงสีข้าว กับประสบการณ์ที่คร่ำหวอดกว่า 40 …

เส้นทางความสำเร็จโรงสีข้าว กับประสบการณ์ที่คร่ำหวอดกว่า 40 ปี ... ความพิเศษที่แตกต่างจากเจ้าอื่นคือ มีบริการขนส่งส่งถึงมือ ...

img-article img-article

วัดศาลเจ้า (เซียนแปะโรงสี,เซียนแปะกิมเคย) ต.บ้านกลาง อ.เมือง …

วัดศาลเจ้า เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของเมืองปทุม อาณาเขตติดต่อกับวัดมะขาม ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองเชียงราก ประวัติความเป็นมาของวัดศาล ...

img-article img-article

ส่องอำนาจตลาดโรงสีข้าว: การแข่งขัน ราคาและผลกระทบต่อชาวนา

เมื่อพิจารณาที่ตั้งของโรงสีข้าวในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า โรงสีมีการกระจายตัวไปในแต่ละจังหวัดที่ไม่สม่ำเสมอนัก โดยจาก ...

img-article img-article

ความแตกต่างระหว่าง Mill กับ Factory

ความแตกต่างที่สำคัญ: โรงบดเป็นหน่วยงานที่ออกแบบมาเพื่อทำลายวัสดุที่เป็นของแข็งเป็นชิ้นเล็ก ๆ ในทางกลับกันโรงงานคืออาคารหรือชุดอาคารที่ ...

img-article img-article

"เกิดอะไรขึ้นกับภาคเกษตรไทย …

งานวิจัยพบว่า ระดับผลิตภาพของเกษตรกรมีความแตกต่างกันสูงมาก ผันผวน และโตเฉลี่ยไม่ถึง 1% ต่อปี และเมื่อไปดูโครงสร้างรายได้ ...

img-article img-article

ภาวะเงินเฟ้อคืออะไร เงินเฟ้อแตกต่างจากเงินฝืดอย่างไร

สรุป. สรุปแล้ว เงินเฟ้อเมื่อความต้องการมากราคาสินค้าและบริการก็สูงขึ้น เงินเฟ้อจะทำให้เศรษฐกิจขยายและเติบโตได้ แต่ถ้า ...

img-article img-article

5 ปัจจัย...พิจารณาปรับขึ้นราคาสินค้า ยุค "ข้าวยากหมากแพง"

ผู้ประกอบการไทยประสบปัญหากับภาวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มอัตรากำไรของธุรกิจลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ศูนย์ ...

img-article img-article

เรื่องที่ต้องให้ความสนใจในการทำงานอย่างปลอดภัยของโรงสีเ…

ก่อนเปิดวาล์วท่อลมหลักของโรงสีเจ็ท ให้ปรับความดันซีลอากาศของตลับลูกปืนมอเตอร์จาก 0.03Mpa เป็น 0.05Mpa หลังจากตรวจสอบเนื้อหา ...

img-article img-article

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงสี…

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยงาน และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบ ...

img-article img-article

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดของพนักงานโรงสี…

This research aimed to study the personal factors, work factor and the amount of inhalable dust concentration related to lung function abnormalities of employees at a rice mill. The samples were 101 employees who worked in the production process. The most of the employees were male 86.1%, age range is 46-55 years 41.6%, married 78.2%, …

img-article img-article

เส้นทางความสำเร็จโรงสีข้าว …

เส้นทางความสำเร็จโรงสีข้าว กับประสบการณ์ที่คร่ำหวอดกว่า 40 ปี ... ความพิเศษที่แตกต่างจากเจ้าอื่นคือ มีบริการขนส่งส่งถึงมือ ...

img-article img-article

โรงสีข้าวชุมชนพึ่งพาตนเอง | สวนหม่อนไม้ สวนเกษตร นวัตกรรม …

โรงสีข้าวชุมชนพึ่งพาตนเอง. การสีข้าว (rice milling) เป็นขั้นตอนการแปรรูปเบื้องต้นของข้าวเปลือกให้ได้เป็นข้าวสาร หรือ ข้าวกล้อง ...

img-article img-article

ชวนเบิ่ง 5 อันดับจังหวัดที่มีโรงสี…

ในปัจจุบัน "โรงสีข้าว" เผชิญความท้าทายจากปริมาณผลผลิตที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่การทำกำไรยังมีข้อจำกัดจากปัญหากำลังสีข้าวส่วนเกินในระบบที่ ...