ค้อนบด

img-article img-article

สื่อมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง

3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ คือสื่อการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อช่วยในเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ...

img-article img-article

สรุป 12 Social Media Insight จากรายงาน Digital Stat 2022 ของ …

See more on everydaymarketing.co

 • การตลาดวันละตอน EverydayMarketing.cohttps://…

  สรุป 14 Thailand Social Media Stat Insight 2023 …

  Web1. 72.8% ของคนไทยใช้ Social media ในปี 2023. กว่า 3 ใน 4 ของคนไทยนั้นใช้โซเชียลมีเดียกันหมดแล้ว ตัวเลขนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ...

 • img-article img-article

  สื่อการสอนมีอะไรบ้าง? ทำความเข้าใจแต่ละประเภทของสื่อการสอน

  สื่อการสอนสามารถแบ่งตามคุณลักษณะได้ 4 ประเภท ได้แก่. 1. สื่อประเภทวัสดุ คือสื่อการสอนพื้นฐานที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ...

  img-article img-article

  การใช้สีในการออกแบบ

  การใช้สีในงานออกแบบสื่อมีทฤษฎีหลักที่ทำให้งานออกมาดูดี และโดดเด่น โดยจะอาศัยวงล้อสีในการเชื่อมโยงการทำงานของสี ...

  img-article img-article

  Media Disruption: EP4 สำรวจพฤติกรรมเสพสื่อที่…

  คนไทยบริโภคสื่ออะไรบ้าง ผ่านช่องทางออนไลน์ . ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจเมื่อปี 2560 พบว่าร้อยละ 94 ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อออนไลน์ใน ...

  img-article img-article

  ลำดับ และอนุกรม (Sequences & Series)

  ลำดับ (Sequences) หมายถึง ตัวเลขชุดหนึ่งที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้. นิยาม : ฟังก์ชันที่มีโดเมน (Domain) (สมาชิกตัวหน้า ...

  img-article img-article

  Unplugged Coding คืออะไร

  กิจกรรมนี้จะพาเด็ก ๆ เรียงลำดับชุดคำสั่งเพื่อกำหนดแอ็คชั่นต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมชั้น นอกจากจะเป็นกิจกรรมสนุกสนานที่ช่วย ...

  img-article img-article

  สรุป 14 Thailand Social Media Stat Insight 2023 จาก We Are …

  สรุป 14 Thailand Social Media Stat Insight 2023 จาก We Are Social. สรุปภาพรวม Thailand Social Media Stat Insight 2023 จากรายงาน Global Overview Digital Report 2023 ของ We Are Social กับประเด็นสำคัญที่นักการตลาดต้องรู้ ...

  img-article img-article

  ทำความรู้จักกับ "สื่อการสอน" …

  นอกจากนี้ สื่อการสอนยังอาจแบ่งตามการรับรู้สื่อได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ สื่อโสต (audio media), สื่อทัศน์ (visual media) และสื่อโสตทัศน์ (audio-visual media ...

  img-article img-article

  บทที่ 5 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

  จานแม่เหล็ก สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก และมีคุณสมบัติในการ เข้าถึงข้อมูลโดยตรง (Direct access) ไม่จำเป็นต้องอ่านไปตามลำดับ ...

  img-article img-article

  หลักการเลือกสื่อการสอน

  เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน 4. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อน ...

  img-article img-article

  Art M.2 by ครูยิ้ม

  1. ขั้นตอนการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว. การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว นั้น การพิจารณาถึงความสำเร็จของงานจะดูที่ผลงานนั้นว่า ...

  img-article img-article

  แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง สื่อ …

  แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. 1. ตัวกลางที่จะทำให้ผู้สอน บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งความรู้ไปยังผู้เรียน โดยเน้นเนื้อหาอัน ...

  img-article img-article

  อ่านยาวๆ ที่นี่ คำวินิจฉัยศาลรธน.ฉบับเต็ม "พิธา"รอดคดีถือหุ้นสื่อ

  เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฉบับเต็ม "พิธา" รอดคดีถือหุ้นสื่อไอทีวี มติ 8 ต่อ 1 ชี้แม้วันสมัครส.ส.จะถือหุ้นเข้าข่ายขัดรธน. และพบพิรุธไม่ได้โอนหุ้น ...

  img-article img-article

  ทักษะการใช้สื่อการสอน

  1. การใช้สื่อการสอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเกิดประโยชน์. 2 ...

  img-article img-article

  ใบงานเลขลำดับที่ภาษาอังกฤษ

  Ordinal numbers หมายถึง ตัวเลขบอกลำดับ อันดับ หรือตำแหน่ง ในภาษาอังกฤษ เช่น 1st (first) และ 2nd (second) เป็นต้น เรียนรู้ด้วยใบงาน Ordinal Numbers Worksheet เลย.

  img-article img-article

  คลังสื่อการเรียน ป.1

  1 จำนวนนับ 1ถึง 10 และ0 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่. 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10 9 รูปเรขาคณิต. 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ ...