ค้อนบด

img-article img-article

"พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน" ไร้ผลทางปฏิบัติ กระทบ…

การกำหนดค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นปัญหาของแรงงานนอกระบบ โดย สุจิน รุ่งสว่าง ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เรียกร้องให้ ...

img-article img-article

ส่องอำนาจตลาดโรงสีข้าว: การแข่งขัน ราคาและผลกระทบต่อชาวนา

งานวิจัยของ Laoprapassorn (2021) ได้ใช้แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาถนนที่มีต่อรายได้ของชาวนา และพบว่า พฤติกรรมและอำนาจ ...

img-article img-article

สร้างผลกระทบโรงสีทอง

ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ... รองรับเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer Version 11 หรือสูงกว่า, Chrome Version 39.0 หรือสูงกว่า, Firefox ...

img-article img-article

ผลกระทบของเทคโนโลยี ด้านบวก ด้านลบ คอมพิวเตอร์

2. ผลกระทบในด้านการดำเนินธุรกิจ. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้การทำธุรกิจสะดวกมากขึ้น บริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ส่ง ...

img-article img-article

"เกิดอะไรขึ้นกับภาคเกษตรไทย จะพลิกโฉมอย่างไรสู่การพัฒนาที่…

และเมื่อนำผลการศึกษาข้างต้นมาทำการพยากรณ์ผลกระทบต่อผลิตภาพจากคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ climate change ในอีก 30 ปีข้างหน้าจาก ...

img-article img-article

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นในโรงสีข้าว

ข้อคิดเห็นที่ 3: บ้านอยู่ติดกับโรงสีข้าว..อยากทราบว่าอาการป่วยข้างเคียงหรือว่าผลกระทบที่จะตามมาทีหลัง(หลังจากการสูดเอาฝุ่นละอองเข้าไปจะ ...

img-article img-article

"สิ่งที่เสียไปมันประเมินค่าไม่ได้เลย" น้ำมันรั่วกับคราบผลกระทบที่…

ผลตามที่มา ไม่อาจแก้ไขได้ใน 1-2 เดือน. แม้จะยังไม่ทราบปริมาณน้ำมันที่รั่วออกมาอย่างชัดเจน แต่ธารากล่าวว่า ถ้าไปดูบทเรียน ...

img-article img-article

ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อประชาชนทั่วไปในประเทศ

สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482-2488) ชื่อก็บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก แล้วประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับสงครามโดยตรง ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ...

img-article img-article

ผลกระทบ

ผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย ทำให้เกิดอันตราย และความเสียหาย ดังนี้ บนบก ต้นไม้ถอนรากถอนโคนต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับ ...

img-article img-article

โรงสีข้าวปล่อยฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย เดือดร้อนมาหลายปี มีผลกระทบ…

โรงสี ข้าว ... โรงสีได้รับความเดือดร้อน มานานหลายปีมีผลกระทบกับ สุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและฝุ่นยังลอยตกบนอาคาร บ้าน ...

img-article img-article

บ้านอยู่ติดโรงสีข้าว …

คือบ้านเราอยู่ติดกับโรงสีข้าว แรกๆที่โรงสีข้าวตั้งไม่มีปัญหาอะไรมีฝุ่นบ้างก็ไม่ได้อะไรพอผ่านมา 3-4ปีโรงสีๆข้าวบ่อยขึ้น ...

img-article img-article

ผลกระทบต่อสุขภาพและอาการที่เกิดจากเชื้อราในบ้านของคุณม…

เมื่อคุณหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราหรือละอองของเชื้อราในอากาศเข้าไป อาจทำให้ทางเดินหายใจของคุณอักเสบได้ ซึ่งจะทำให้เกิด ...