ค้อนบด

img-article img-article

403 Forbidden

คำตอบ. วัตถุกันการรวมตัวเป็นก้อน (Anticaking agents) หมายถึง สารที่เติมลงไปในอาหารมีผลช่วยเก็บความชื้นได้โดยที่ตัวสารไม่ชื้น ซึ่ง ...

img-article img-article

การแต่งแร่ (Mineral Dressing)

แร่ที่เกิดขึ้นในโลกจะมีลักษณะการเกิดที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของแร่แต่ละตัว แต่เมื่อเราต้องการนำมาถลุงเพื่อเอาโลหะหรือสิ่งมีค่าในแร่ ...

img-article img-article

การถลุงแร่ทองแดง

การถลุงทองแดงจากแร่ ขั้นแรกคือการแยกแร่ที่ต้องการออกจากสิ่งเจือปนหรือ กากแร่ อาจใช้วิธีการลอยตัว โดยนำแร่ที่บดละเอียดแล้วผสมเข้ากับน้ำ ...

img-article img-article

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

แนวคิดของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหมายถึง การที่ประเทศต่างๆ ได้เข้ามารวมตัวกันเพื่อร่วมมือกัน ...

img-article img-article

เคมีกับเซรามิกส์

ความหมายของเซรามิกส์. เซรามิก (อังกฤษ: ceramic) เซรามิกมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกkeramos มีความหมายว่า สิ่งที่ถูกเผา ในอดีตวัสดุเซรามิกที่มีการใช้งาน ...

img-article img-article

Thai Ceramic Society

ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์. ในกระบวนการเผานั้น ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ได้จากการเผาจะมาจากการรวมตัวกันของวัตถุดิบทั้ง soft และ hard materials ...

img-article img-article

แร่

แร่ธาตุธรรมชาติ (Native elements) มักจะอยู่รวมตัวกันเป็นสารประกอบ แต่บางชนิดอยู่กันเดี่ยว ๆ ในรูปธาตุธรรมชาติ แบ่งได้เป็น. โลหะ ...

img-article img-article

สหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงาน (Labour Union หรือ Labor Union) คือการรวมตัวกันของกลุ่มลูกจ้างโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีการดำเนินการตาม หรือเปลี่ยนแปลง ...

img-article img-article

Thai Ceramic Society

ในกระบวนการเผานั้น ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ได้จากการเผาจะมาจากการรวมตัวกันของวัตถุดิบทั้ง soft และ hard materials เข้าด้วยกันและตัว ...

img-article img-article

แร่

การถลุงแร่โดยใช้กระแสไฟฟ้า วิธีนี้เป็นการแยกโลหะออกจากสินแร่ที่อยู่ในรูปของสารประกอบซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว และวิธี ...

img-article img-article

Writer -ปฏิกิริยาการเผาไหม้

การเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันของเชื้อเพลิงกับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเกิดการลุกไหม้และการคายความร้อน ใน ...

img-article img-article

บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและทรัพยากรธรรมชาติ

บทเรียน. เรื่อง. สาระสำคัญ. ตอนที่ 1 โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก. 1. โลกประกอบด้วยส่วนที่เป็นของแข็ง เรียกว่า ธรณีภาค ...

img-article img-article

บุกรัง "แก๊งทรายทอง" ล่าเหยื่อทำร้าย : PPTVHD36

นายภูมิ ยังบอกว่า แก๊งทรายทอง รวมตัวกันก่อเหตุมาประมาณ 1-2 ปี โดยสมาชิกทั้งหมด ไม่ได้เรียนหนังสือ และไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด มีเพียง ...

img-article img-article

แร่ประกอบหิน

กลุ่มแร่ควอตซ์ (quartz group) เกิดจากแร่ซิลิกาเพียงอย่างเดียวจับตัวกันแบบ โครงข่าย (framework) แร่จัดโครงสร้างผลึกโดยการจับต่อของปิรา ...

img-article img-article

วิทยาศาสตร์การเผาไหม้

4. Explosion happens when rapid increase in volume takes place imparting momentum to the reaction particles with a production of a subsonic shock wave. 5. Detonation is similar to explosion with the difference lying in the fact that the rapid increase in volume is so high that production of supersonic shock wave takes place.

img-article img-article

การเผาผนึก/การเผาซินเทอร์ | nsm

การเผาผนึก/การเผาซินเทอร์ เป็นกระบวนการเผาขึ้นรูปวัสดุที่อุณหภูมิสูง (ปกติมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส แล้วแต่ชนิดของวัสดุ ...

img-article img-article

ทฤษฎีกำเนิดโลก

ทฤษฎีซึ่งเป็นที่นิยมมีอยู่ 3 ทฤษฎี ได้แก่. 1. ทฤษฎีโปรโตพลาเน็ต (Protoplanet) ซึ่งกล่าวว่า อวกาศมีกลุ่มหมอก ฝุ่น และก๊าซ ลอยอยู่เป็น ...

img-article img-article

มอบตัวแล้ว 2 แก๊งทรายทอง รุมทำร้ายเด็กชาย อายุ 13 ปี

เช้าข่าว 7 สี - "แก๊งทรายทอง" จังหวัดนนทบุรี ที่มีพฤติการณ์ไม่ต่างจาก "แก๊งตังค์ไม่ออก" จังหวัดสระแก้ว แก๊งนี้ก่อความวุ่นวาย และไปทำร้าย ...

img-article img-article

บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี

หน่วยของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ในแต่ละปฏิกิริยาเมื่อมีการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะมีหน่วยต่างๆกันขึ้นอยู่ ...

img-article img-article

การเผาไหม้

การเผาไหม้ (Combustion) เป็นปฏิกิริยาเคมีระหว่างเชื้อเพลิงและออกซิเจนซึ่งให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างออกมา (Exothermic) การเผาไหม้ ...

img-article img-article

สมบัติทางกายภาพของแร่

จะมองเห็นได้ทันทีหรือโดยการยกก้อนแร่ขึ้นมาส่องดูกับแสงสว่าง ความโปร่ง (Diaphaneity) คือ สมบัติของแร่ที่ยอมให้แสงผ่าน ซึ่งแบ่ง ...

img-article img-article

กระบวนการผลิตเตาถลุงทรงสูง (Blast Furnace)..

หลักการของ Blast Furnace คือ การเปลี่ยนแร่เหล็กที่อยู่ในรูปเหล็กออกไซด์ ให้กลายเป็นเหล็กที่อยู่ในรูปของของเหลว หรือที่เรียกกันว่า เหล็กหลอมเหลว ...

img-article img-article

ฝนกรด

ฝนกรดacid rain) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอันเกิดเนื่องมาจาก มลภาวะ ทางอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดมาจากการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและ ...